Wniebowstąpienie Pańskie – 17 maja 2015 roku

Ogłoszenia  duszpasterskie

 1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a u nas także uroczystość I Komunii Świętej dzieci. Módlmy się za dzieci, które dziś po raz pierwszy (będą) uczestniczyły we Mszy Świętej w sposób pełny, aby z tego źródła aż do śmierci czerpały siłę do życia zgodnego z wymaganiami Ewangelii Chrystusa. Módlmy się także za nas wszystkich tu obecnych, abyśmy przez godne i częste uczestnictwo w Uczcie Eucharystycznej zasłużyli sobie na udział w uczcie zbawionych w niebie.
 2. W ramach tzw. białego tygodnia od jutra do piątku włącznie o godz. 18.00 Msza Święta dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin. Rodzicom tych dzieci dziękuję za dar ołtarza – ornat z wizerunkiem M.B. Częstochowskiej, za sprzątnięcie kościoła i ustrojenie ołtarzy kwiatami.
 3. Nabożeństwo majowe w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej, a dziś  o godz. 15.40.
 4.  Dni powszednie między uroczystościami Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego, mają specjalne znaczenie; są dniami nowenny – przygotowania na przyjęcie Ducha Świętego Pocieszyciela. W naszej parafii to przygotowanie ma szczególny charakter z racji uroczystości odpustowych, które przeżywać będziemy 24 V – Zesłanie Ducha Świętego i 25 V – NMP Matki Kościoła. Program uroczystości odpustowych zamieszczony jest na stronie internetowej parafii i znajduje się na tablicy ogłoszeń przy bramie wejściowej do kościoła. Sumie odpustowej (24 maja) będzie przewodniczył ks. kan. dr Marek Zawadzki, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku. Kazania przez dwa dni odpustu będzie głosił ks. dr Franciszek Gomułczak SAC, pallotyn z Ołtarzewa.
 5. Zgłosiła się grupa osób, które będą zabierać z cmentarza grzebalnego plastykowe znicze wypalone. Proszę wrzucać zużyte znicze we wskazane pojemniki.
 6. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

Program uroczystości odpustowych

w Smardzewie

23 -25  maja 2015 roku

 23 maja (sobota)

20.30 – Nabożeństwo Majowe

21.00 – Apel Jasnogórski

24 maja (niedziela)

09.00 – Msza św. z kazaniem

10.30 – Powitanie pielgrzymów

11.30 -  Różaniec

12.00 – Msza św. z kazaniem. Adoracja i procesja

Eucharystyczna. Błogosławieństwo

17.00 – Msza św. z kazaniem

25 maja (poniedziałek)

Święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła.

9.30 -   Różaniec

10.00 – Msza św. z kazaniem dla ludzi chorych i starszych. Namaszczenie chorych

12.00 – Msza św. z udziałem dzieci. Błogosławieństwo małych dzieci

16.00 – Msza św. z kazaniem. Pielgrzymka z Płońska

   Msze święte od 18 – 24 V 2015 roku

Poniedziałek

godz. 7.30 +  Mateusz Sikorski int. p.

godz. 18.00 +  Czesława Szczutowska

Wtorek

godz.18.00  O zdrowie i potrzebne łaski dla Igora Kopeć                               

    Środa 

godz. 18.00 O  Boże błogosławieństwo, zdrowie i potomstwo dla Sylwii i Pawła                                                                                                                                                   Czwartek 

godz. 7. 30 +  Piotr Osiński  int. p.

godz.18.00 + Krystyna Bandych int. p.    

    Piątek

godz. 7.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo M. B. Smardzewskiej dla

                      Borysa Korzybskiego i jego rodziców

godz. 18.00 +  Stanisław Biliński, Henryk i Zofia Szczepankowscy

      Sobota

godz. 17.00 Msza święta ślubna: Beata Bluszcz i Marcin Kryska 

godz. 20.30 Nabożeństwo majowe

godz. 21.00 Apel Jasnogórski  

     Niedziela

godz. 9.00  + Jan i Marianna Popłonkowscy  oraz  o Boże błogosławieństwo i

                            opiekę M. B. dla Rodziny Państwa Popłonkowskich

godz. 12.00 W intencji Parafian i Pielgrzymów   

godz. 17.00  1) +Zofia i Wacław Parzychowscy i r-nę Parzychowskich 2) +

                          Stanisław Miecznikowski, 3) + Celina Jakubowska int. rodziny

                          Dudziejów  i Błaszczaków,

                          4) + Wiesław i Edmund Długołęccy    

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

VI Niedziela Wielkanocy – 10 maja 2015 roku

    Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – szósta niedziela Wielkanocy, która uświadamia nam że Pan Jezus chce włączyć do Kościoła także pogan. Dla pozyskania ich dla Chrystusa duże znaczenie ma nasza miłość wzajemna i jedność. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 16.00 będzie spotkanie z dziećmi kl. III, którzy przygotowują się pierwszej Komunii świętej.
 2. Jutro, we wtorek i w środę przypadają kwartalne dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy modlić się w tych intencjach w czasie Mszy Świętej i podczas Nabożeństwa majowego.
 3. W środę przypada również wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy i 31. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Msza Święta i pierwsza, w tym roku, procesja fatimska o godz.19.00. Zachęcam do składania próśb do Matki Bożej, które będziemy czytać w czasie modlitwy różańcowej. Figurę M. B. Fatimskiej i różaniec będą niosły członkinie Koła Różańcowego z Koliszewa. Msza Święta będzie sprawowana w intencji mieszkańców: Koliszewo Północ i Południe, Podsmardzewo i Wierzbówiec.
 4. W następną niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a także, na Mszy Świętej o godz. 10.45, uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii. Spowiedź dla dzieci i ich rodzin w piątek od godz. 16.00 – 17.00. Sprzątanie kościoła w czwartek o godz. 18.45.      
 5. Państwu Morawskim ze Smardzewa dziękuję za przywiezienie ziemi uprawnej pod krzewy.                                                                      
 6.  Zachęcam do nabycia prasy katolickiej                                                                                        Apel Biskupa Płockiego o wsparcie dla dotkniętego trzęsieniem ziemi Nepalu

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie,                                                                                                 W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka i prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, o modlitwę i pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu, diecezja płocka pragnie włączyć się w akcję pomocową dla poszkodowanych w tym kraju. Z danych szacunkowych wynika, że podczas trzęsienia ziemi w Nepalu zginęło ponad 7 tysięcy osób, wiele tysięcy jest rannych oraz straciło dach nad głową, zniszczeniu uległa też infrastruktura. Rodzi to ogromne problemy związane z dostępem do czystej wody oraz pomocy medycznej dla poszkodowanych. Nepalczycy potrzebują niezwłocznego wsparcia. Dlatego też niedziela 10 maja ma się stać dniem ogólnopolskiej modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi mieszkańcami tego kraju. Konkretnym wyrazem naszej solidarności będzie zbiórka ofiar do puszek w tym dniu na rzecz ofiar kataklizmu.

Będę wdzięczny za włączenie się w tę niezwykle ważną inicjatywę. Bóg zapłać za okazane serce i pomoc naszym bliźnim w Nepalu!

                  Płock, dnia 6 maja 2015 r.

Wasz biskup Piotr

Msze święte od 11 – 17 V 2015 roku

Poniedziałek

godz. 17.30 + Stanisław Szaforski

godz. 18.00 +  Adam Wiśniewski  

Wtorek

godz. 17.00 W intencji członków  Koła Emerytów  z Sochocina

godz.18.00  + r-ców Józef i Janina Bluszcz i wnuczek Leszek Wodzyński                              

    Środa 

godz. 19.00  W intencji mieszkańców: Koliszewo Północ i Południe,

                          Podsmardzewo i Wierzbówiec oraz  w intencji Gości  –

                          Nabożeństwo Fatimskie

        Czwartek 

godz. 7. 30 +  Marianna Cuber int. p.

godz.18.00 + Zofia Wiśniewska w 8 rocznicę śmierci    

    Piątek

godz. 17.15 + Halina w I rocz. śmierci i Stanisław w III rocz. śmierci

                           Wiśniewscy

godz. 18.00 +  Zofia Tomaszewska i Sławomir Romanowski

      Sobota

godz. 7.30 + Artur Kosobudzki  int. p. 

godz. 18.00 + Halina Wasiak

     Niedziela

godz. 9.00  + Włodzimierz Grabowski

godz. 10.45 W intencji dzieci i ich rodzin – I -  sza Komunia święta  

godz. 16.00  +  r-ców Konstanty i Apolonia Wachol i brat Roman

 

 

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

V Niedziela Wielkanocy – 3 maja 2015 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – piąta niedziela Wielkanocy i rocznica Konstytucji 3 Maja. Z uwagi na to, że dziś przypada 3 maja i jest to dzień wolny od pracy, na Jasnej Górze gromadzą się tłumy wiernych, aby uwielbić Boga i oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie, naszej Matce i Królowej, której uroczystość obchodzi się zwykle 3 maja. My wszyscy tutaj zgromadzeni łączymy się z nimi duchowo. Ponadto Matkę Najświętszą uczciliśmy w dniu wczorajszym, ponieważ uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski, została przeniesiona w tym roku na 2 maja z tego powodu, że niedziele Wielkanocy zajmują w tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych wyższe miejsce niż uroczystości maryjne.
 2.  Nabożeństwo majowe dziś o godz.15.40, natomiast jutro i w pozostałe dni tygodnia po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00.
 3. W piątek będziemy obchodzić uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Ze względu na uroczystość w najbliższy piątek nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania mięsa.
 4. Dzisiaj po sumie będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna z racji pierwszej niedzieli maja. Przypominam, że modlimy się o dobre  owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii w dniu 2 października br.
 5. Po zakończeniu procesji zapraszam rodziców, których dzieci przygotowują się do pierwszej i Generalnej Komunii świętej, na spotkanie, które odbędzie  w kościele.
 6. Prośba do młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania w ubiegłą niedzielę, aby złożyli kartki na których są dane dotyczące bierzmowania.
 7. Zachęcam do zaopatrzenia się w prasę katolicką.

  Msze święte od 4 – 10 V 2015 roku

Poniedziałek

godz. 17.00 + Marianna i Zygmunt Kowalscy; Zofia, Kazimierz i Wacław

                           Szydłowscy, Józef i Bogumiła Skibińscy – gregorianka

godz. 18.00 +  Za zmarłych z r-ny Olewnickich  

Wtorek

godz. 17.00 O potrzebne łaski

godz.18.00 +  Gregorianka                                

    Środa 

godz. 7.30 + Gregorianka

godz. 18.00 + Stanisław i Zofia Rogozińscy

        Czwartek 

godz. 17.00 + Gregorianka

godz.18.00 + Adam Sass w 8 rocz. śmierci i  dziadków Lewandowskich 

    Piątek

9.30 + Gregorianka

godz. 18.00 +  Franciszek, Piotr i Stanisław Sawiccy

      Sobota

godz. 9.30 +  Gregorianka – ostatnia

godz. 18.00 +  Marianna i Jan Dzięgielewscy, Bronisława i Stanisław

                              Dzięgielewscy i Bolesław Dzięgielewski     

     Niedziela

godz. 9.00  + Stanisław Dudek

godz. 10.45  + Stanisław Koperski w 6 rocz. śmierci

godz. 16.00  +  Halina i Wiesław Kucharzak i dziadków Kucharzaków

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

IV Niedziela Wielkanocy – 26 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza ze względu na proklamowaną w tę niedzielę perykopę ewangeliczną o Chrystusie Dobrym Pasterzu. Podczas Mszy Świętej modliliśmy się o powołania do służby Bogu w Kościele i podobnie będziemy czynić w najbliższym tygodniu z racji obchodzonego dziś 52. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, rozpoczynającego okresowe dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym, a w naszej Ojczyźnie – Tydzień Modlitw o Powołania. Z tego samego powodu gościliśmy, w ubiegłą niedzielę, w naszej parafii kleryków z ks. profesorem z seminarium diecezjalnego w Płocku, którym jesteśmy wdzięczni za ich posługę i świadectwo.
 2.  Dzisiejsza – ostatnia niedziela kwietnia – jest również dniem modlitwy za kierowców. Jest to inicjatywa polskiego oddziału Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków transportu, w skrócie MIVA Polska. To stowarzyszenie zachęca kierowców do składania ofiar w wysokości jednego grosza za każdy szczęśliwie przejechany kilometr na środki transportu dla misjonarzy. W naszej parafii święcimy pojazdy i zbieramy ofiary na rzecz misji, gdy wspominamy w liturgii św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżujących.
 3.  W czwartek po Mszy Świętej wieczornej rozpoczniemy nabożeństwa majowe. Jako Polacy mamy szczególne zobowiązanie do oddawania czci Matce Bożej, dlatego zachęcam parafian do licznego udziału w nabożeństwach majowych odprawianych w kościele. Zachęcam także do podtrzymania zwyczaju śpiewania litanii loretańskiej i pieśni maryjnych przy kapliczkach przydrożnych przez osoby, które nie mogą przyjść do kościoła w godzinach nabożeństwa. Zadbajmy o porządek, a może  odnowienie figurek przydrożnych.
 4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź święta w pierwszy piątek od godz. 17.30.  O godz. 18.00 – Msza Święta, a następnie pierwsze nabożeństwo majowe. W piątek – pierwszy w maju – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. W sobotę – pierwszą w maju – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, a także Dzień Polonii i Dzień Flagi   Narodowej. Nabożeństwo majowe w niedziele  o godz. 15. 40, przed Mszą świętą o godz. 16.00.
 5. W następną niedzielę, pierwszą niedzielę maja, na sumę zapraszam asystę procesyjną i dziewczynki do sypania kwiatkami. Po sumie będzie spotkanie z rodzicami, których dzieci uczęszczają do kl. III i IV. Na spotkaniu będą omawiane sprawy dotyczące Pierwszej i Generalnej Komunii świętej.
 6. Właścicielom i Pracownikom Hotelu Bonifacio w Kępie dziękuję, w imieniu rodziców i dzieci naszej parafii, za możliwość korzystania przez dzieci z pływalni – basenu, od początku tego roku.  Dzisiaj korzystamy ostatni raz w tym sezonie. Obiecano nam, że za jakiś czas będziemy mogli jeszcze korzystać.
 7. Na tablicy ogłoszeń przy bramie przez którą wchodzimy do kościoła jest informacja na temat debaty społecznej, w dniu 18 V br., w Ośrodku w Poświętnem.
 8. Bardzo serdecznie dziękuję ks. Infułatowi- Wojciechowi Góralskiemu, za przybycie do naszej wspólnoty parafialnej i  udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Dziękuję również kapłanom za obecność i modlitwę.
 9. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

   Msze święte od 27 – 3 V 2015 roku                                                                            Poniedziałek

godz. 18.00 +  Jerzy Zientarski i r-na Sawickich  

Wtorek

godz.18.00 + Celina Jakubowska int. p.                                 

    Środa 

godz. 18.00 O szczęśliwe zdanie matury i Boże błog. dla Mateusza

                         Pawłowskiego

        Czwartek 

godz.18.00  + Marianna i Zygmunt Kowalscy, Zofia, Kazimierz  i Wacław

                           Szydłowscy Józef i Bogumiła Skibińscy   

godz. 18.45 O szczęśliwe zdanie matury

    Piątek

godz. 17.00 + Bogdan Olszewski, Stanisław i Zofia Grabowscy

godz. 18.00 Dziękczynna i o Boże błog. w 80 rocz. urodzin Marianny i o Boże

błogosławieństwo. i opiekę M. B. dla Eugeniusza i Marianny Kowalskich w 62

rocz. ślubu

      Sobota

godz. 17.00 Msza święta ślubna – Emilia Turczyńska i Arkadiusz Machnacki

godz. 18.00 + Zygmunt Stańczak      

     Niedziela

godz. 9.00  + Stanisław Długoszewski

godz. 10.45  + Marianna i Zygmunt Kowalscy, Zofia, Kazimierz  i Wacław

                            Szydłowscy, Józef i Bogumiła Skibińscy    

godz. 16.00  + r-ców Zygmunt i Marianna Kruszewscy

O Mszy Świętej Gregoriańskiej  Rodzina zostanie poinformowana.

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

III Niedziela Wielkanocna – 19 kwietnia 2015 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – trzecia niedziela Wielkanocy, a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”(Mk1,15). Przypominają nam one, by zwrócić uwagę na Biblię, czyli Pismo Święte, najważniejszą księgę dla całego Kościoła i dla każdego z nas tu obecnych. Zawiera ona bowiem objawienie Boże dotyczące naszego zbawienia. Tej księgi nie może zabraknąć w żadnym domu. Nie może też nikomu zabraknąć czasu na jej czytanie.
 2. Bardzo serdecznie witam kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, wraz z ks. profesorem, którzy przybyli do nas na niedzielę powołań kapłańskich. Na wszystkich Mszach Świętych klerycy głoszą słowo Boże i modlą się z nami o nowe powołania do kapłaństwa, szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej. Ofiary na tace z dzisiejszej niedzieli przeznaczamy na potrzeby  płockiego Seminarium Duchownego.
 3. Po Mszy Świętej o godz. 9.00 będzie spotkanie z dziećmi, głównie kl. III i IV, ale pozostałe dzieci też niech wezmą udział w tym spotkaniu. Po sumie  natomiast klerycy  spotkają się z młodzieżą, która za tydzień, na Mszy Świętej o godz. 10.45, przystąpi do sakramentu bierzmowania.
 4. Jutro, na godz. 18.30, zapraszam kandydatów do bierzmowania na kolejne spotkanie. Spowiedź przed bierzmowaniem w najbliższy piątek od godz. 16.00 – 17.00.
 5.  W czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa i męczennika. Parafia Malużyn przeżywa w tym dniu święto swojego Patrona  – św. Wojciecha. Główna Msza Święta odpustowa w Malużynie o godz. 17.00.
 6.  W sobotę – święto św. Marka, Ewangelisty, a zarazem Dzień Modlitw o Urodzaje.
 7. W minionym tygodniu  odszedł do wieczności + Artur Kosobudzki,  który przeżył 44 lata. Od uczestników pogrzebu będzie odprawionych 18 Mszy Świętych i jedna Msza Święta, zamiast kwiatów, od rodzin: Sosnowscy, Szewczak – Kazimierz i Sacherscy.
 8. Zachęcam do na bycia prasy katolickiej.

   Msze święte od 20 – 26 IV 2015 roku

Poniedziałek                                                                                                                                  

 godz. 17.00  +  Marianna i Zygmunt Kowalscy, Zofia, Kazimierz i Wacław

                             Szydłowscy, Józef i Bogumiła Skibińscy   – gregorianka

godz. 18.00 +  Jan Stańczak int. p.    

Wtorek

godz. 17.00 + Gregorianka

godz.18.00 + Zdzisław Morawski int. p.                                 

    Środa 

godz. 17.30 + Za zmarłych dziadków: Czesław i Zofia oraz Jan i Marianna,

                           Maria, Stanisław i Zofia

godz. 18.00 +  Gregorianka

        Czwartek 

godz. 7.30 + Gregorianka

godz. 15.45 O potrzebne łaski

    Piątek

godz. 9.30 + Gregorianka

godz. 18.00 + Danuta i Jerzy Chojnaccy i Ariel Wiktorowicz    

      Sobota

godz. 12.00 + Gregorianka  

godz. 18.00 + r-ców Bramowiczów , dziadków Bramowiczóaw i Chudkowskich  

     Niedziela

godz. 9.00  Dziękczynna i o Boże błog. dla Barbary i Bogusława Kowalskich w

                        25 rocz. ślubu i w 21 rocznicę urodzin Patryka Kowalskiego

godz. 10.45 W intencji Parafian – bierzmowani

godz. 16.00  + 1) Jarosław Załęcki; 2) + Gregorianka

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe