NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Obraz Matki Bożej

Obraz Matki Bożej

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 22 XI 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
 2. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 3. Z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem p. organisty oraz wszystkich, którzy służą Panu Bogu w naszej parafii, przez śpiew i grę na instrumentach. Mile będą widziani nowi kandydaci do tych gremiów. W przekonaniu, że dla Pana Boga warto się poświęcić, zapraszamy wszystkich posiadających odpowiednie predyspozycje.
 4. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Za tydzień – pierwsza niedziela Adwentu nowego roku liturgicznego, któremu przyświecać będzie hasło: „Nowe życie w Chrystusie”.
 5. Tradycyjnie przed II-gą Niedzielą Adwentu, w naszej parafii, przeżywamy rekolekcje, które przygotowują nas do właściwego przeżywania Adwentu i świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne rekolekcje będą skrócone ( były już rekolekcje  przed nawiedzeniem M. B. Częstochowskiej) i rozpoczną się w piątek, 4 grudnia, o godz. 16.00 od adoracji przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i trwać będą do Niedzieli włącznie. Szczegółowy program spotkań rekolekcyjnych otrzyma każda rodzina naszej parafii. Osoby, które dostarczają programy niech się zgłoszą, zaraz po tej Mszy Świętej, do zakrystii. Podobnie jak w latach ubiegłych przy roznoszeniu programów zbieramy drobne ofiary na opłaty za podgrzewanie naszej świątyni.
 6. Po Mszy Świętej o godz. 9.00 będzie krótkie spotkanie z dziećmi kl. III.
 7. W bieżącym tygodniu kończy się nawiedzenie, rodzin w Podsmardzewie, Matki Bożej Częstochowskiej w Jej cudownym wizerunku. W następną niedzielę, 29 listopada, zapraszam mieszkańców Koliszewa północ i Koliszewo południe na Mszę Świętą na godz. 10.45. Po tej niedzielnej Eucharystii obraz Matki Bożej zabiorą Państwo Pajewscy z Koliszewa.
 8. Zachęcam do zaopatrzenia się w prasę katolicką. Do Gościa Niedzielnego jest dołączony kalendarz na rok 2016.

   Msze święte od 23- 29 XI 2015 roku

Poniedziałek

godz. 7.30 + Maciej – gregorianka

godz. 16.00 + Mateusz Sikorski int. p.

  Wtorek

godz.7.30  +  Gregorianka

godz. 16.00 +  Danuta Chojnacka int. p. 

Środa 

godz. 15.00  + Gregorianka

godz. 16.00 + Czesław Osiński  – II rocz. śmierci    

Czwartek

godz. 15.00 + Gregorianka 

godz. 16.00 W intencji mieszkańców Podsmardzewa

  Piątek

godz. 7.30 +  Gregorianka

godz.16.00  + Barbara i Karol Pawłowscy

Sobota

godz. 7.30 + Gregorianka

godz. 16.00  + Zofia Tomaszewska i Sławomir Romanowski

   Niedziela

godz. 9.00 +  Gregorianka

godz. 10.45 +  Andrzej Dłużniewski – imieninowa

godz. 16.00 + Wiesław i Dariusz Cendrowscy

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXXIII Niedziela w ciągu roku – 15 XI 2015

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                                         1. Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.                     2. W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety.                                                                                                                                                        3.W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Podczas sobotnich Mszy Świętych będziemy polecać Panu Bogu siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.                                                                       4. Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.                                                                 5. Państwu Morawskim ze Smardzewa dziękuję za pomoc w przygotowaniu ziemi pod zasiew trawy na posesji przy plebanii. Dziękuję również Panu Kowalskiemu ze Strachowa za wyrównanie tego terenu.                                                                                                                   6. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 9.00 będzie krótkie spotkanie z dziećmi kl. III.           7. Pan organista będzie odwiedzał nasze rodziny z opłatkiem; w poniedziałek w Kępie, we wtorek i środę w Smardzewie.                                                                                                         8.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do wieczności + Mirosław Mrożkiewicz z Wierzbówca, który przeżył 66 lat. Od uczestników pogrzebu będzie odprawionych 6 Mszy Świętych.                                                                                                  9. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

 Msze święte od 16- 22 XI 2015 roku

Poniedziałek

godz.  + Maciej – gregorianka

  Wtorek

godz.  +  Gregorianka

Środa 

godz.  + Gregorianka  

Czwartek

godz. 16.00 + Gregorianka 

  Piątek

godz. 7.30 +  Gregorianka

godz.16.00  + Eugeniusz  Ryziński int. p.

Sobota

godz. 7.30 + Gregorianka

godz. 16.00  + Jan Królikowski int. p.

   Niedziela

godz. 9.00 +  Napoleon Lubelski

godz. 10.45 + Gregorianka

godz. 16.00 + Andrzej Jegliński

 

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXXII Niedziela zwykła w ciągu roku – 8 XI 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś – trzydziesta druga niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, obchodzony w drugą niedzielę listopada od 2009 roku, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Słowo Boże tej niedzieli każe nam patrzeć na bliźnich i ich czyny oczyma Chrystusa, który bezbłędnie ocenia intencje i motywy działania każdego człowieka oraz jego możliwości. Swoimi modlitwami i ofiarami finansowymi pospieszmy w tym roku z pomocą wyznawcom Chrystusa prześladowanym za wiarę.                                                                                                                                                           2. Celem kończącego się dziś Tygodnia Modlitw za Zmarłych jest zmobilizowanie nas do pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej pamięci są między innymi wypominki za zmarłych. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze ich zamówić, to może to uczynić dziś lub w najbliższym czasie. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy Świętej w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej. Należy też docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez nas odpustów i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.                                                                     3. Jutro – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu czyli papieża. Przy tej okazji pomyślmy o naszym posłuszeństwie nauczaniu papieskiemu i o naszej modlitwie w intencji widzialnej głowy Kościoła.                                   4. W środę – 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. U nas o godz. 10.00 Msza Święta dziękczynno-błagalna w intencji naszej Ojczyzny. Pół godziny przed Mszą Świętą będziemy modlić się na różańcu za zmarłych.                                                    5. Przypominam, że Matka Boża, w Jej Jasnogórskim wizerunku, nawiedza  rodziny naszej parafii, obecnie Podsmardzewo. Zachęcam, by rodziny, które przyjmują kopię Jasnogórskiej Pani uczestniczyły w tym dniu we Mszy Świętej i przystąpiły do Komunii świętej.                                                                                                                                                         6. Rodzinom, które w ostatnim czasie złożyły ofiary na malowanie naszej świątyni składam serdeczne podziękowanie.                                                                                                                    7. Od najbliższego poniedziałku Pan organista będzie odwiedzał nasze domy z opłatkiem. W poniedziałek odwiedzi Koliszewo Północ i Podsmardzewo; Wtorek – Koliszewo Południe i Wierzbówiec; Czwartek –  Milewo; Piątek – Słoszewo Kolonia, Słoszewo i część Ćwiklinka do Państwa Sawickich.                                                                                                                  8.Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 10.45, będzie spotkanie z rodzicami, których dzieci uczęszczają do III klasy Szkoły Podstawowej. Zapraszam osoby zainteresowane do salki katechetycznej w plebanii.                                                               9.Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką: Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Mały Rycerzyk i inne czasopisma.

 Msze święte od 9- 15 XI 2015 roku

Poniedziałek

godz. 7.30 + Maciej – Gregorianka

godz. 16.00 + Kazimierz Bluszcz int. p.

  Wtorek

godz. 7.30 +  Gregorianka

godz. 16.00 +  Szczepan Zajączkowski int. p.

Środa 

godz. 10.00 Dziękczynno-błagalna w intencji Ojczyzny

godz. 16.00 + Gregorianka  

Czwartek

godz. 16.00 + Gregorianka 

  Piątek

godz. 7.30 +  Gregorianka

godz.16.00  + Krystyna Bandych int. p.

Sobota

godz. 7.30 + Gregorianka

godz. 16.00  Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla P. Serafina

                        i Haliny Ruszkiewicz w 50-lecie ślubu

   Niedziela

godz. 9.00 + Zygmunt Stańczak

godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla

                          Barbary Długoszewskiej w 70 rocznicę urodzin

godz. 16.00 1) + Irena i Józef Pawlak i zmarłych z r-ny Pawlaków

                        2) + Gregorianka

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

Wszystkich świętych – 1 listopada 2015 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Porządek Mszy Świętej jest następujący: godz. 8.00 ( po tej Mszy Świętej krótka adoracja z racji pierwszej niedzieli miesiąca)  i 10.00. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 udajemy się w procesji na cmentarz, by modlić się za zmarłych i poświęcić ich groby. O godz. 17.00 gromadzimy się  na cmentarzu, by modlić się na różańcu za naszych bliskich zmarłych.
 2. Jutro – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte w naszym kościele o godz. 10.00 (po tej Mszy Świętej mieszkańcy Podsmardzewa zabierają do wioski obraz M. B. Częstochowskiej) i 16.00. Po Mszy Świętej o godz. 16.00 idziemy w procesji na cmentarz.
 3. We wtorek, 3 listopada, różaniec przy krzyżu w Wierzbówcu. Ja będę spowiadał, w tym dniu, w parafii Łopacin i nie będę mógł być na tej modlitwie. Zachęcam by okoliczni mieszkańcy poprowadzili modlitwę różańcową za zmarłych.
 4. Odpusty za zmarłych:                                                                                                                         - wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;                                                                                                   - wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na trzeciego listopada. W intencjach papieża można odmówić na przykład jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.
 5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. – codziennie przed Mszą Świętą.
 6.  Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszy Świętej o godz.10.45 ( 8 XI) spotkanie dla rodziców, których dzieci uczęszczają do III kl.

   Msze święte od 2- 8 XI 2015 roku

Poniedziałek

godz. 10.00 + Janina i Władysław Piotrowscy, dziadków Piotrowskich

                           i Lepakiewiczów

godz. 16.00 Za wszystkich wiernych zmarłych

  Wtorek

godz. 7.30 + Bogumiła Stalska

Środa 

godz. 7.00 + Bogdan Tarwacki  int. p.

Czwartek

godz. 15.00 + Teresa Kołpaczyńska i int. p.

  Piątek

godz. 7.30 + Felicja Kosobudzka int. p.

godz.16.00  + Jan i Emilia Pilitowscy

Sobota

godz. 7.30 + Edmund Kolankowski int. p.

godz. 16.00  +  Jan Stańczak int. p.

   Niedziela

godz. 9.00 + Genowefa w 33 rocz. śmierci, Józef i Piotr Gołębiewscy

godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla P. Bernarda i Teresy

                        Kowalskich w 40 –lecie ślubu i o Boże błog. dla dzieci

godz. 16.00 W intencji parafian  i Gości 

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

Rocznica poświęcenia własnego kościoła – 25 października 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – miejsce trzydziestej niedzieli w ciągu roku zajmuje uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego czyli dnia, w którym ten budynek został wyłączony z użytku świeckiego a przeznaczony na sprawowanie w nim kultu Bożego. Obchodzimy ją właśnie dzisiaj, ponieważ nie znamy dokładnej daty tego wydarzenia. Nasze zobowiązania wobec tej świątyni możemy zamknąć w dwóch słowach, a  są nimi: dziękczynienie i odpowiedzialność. Jesteśmy wdzięczni za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego i utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.
 2.  Dzisiaj, 25 października, w naszej parafii oraz we wszystkich parafiach diecezji płockiej jest przeprowadzana akcja Napełnij Dzban przez wolontariuszy Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży  i młodzież naszej parafii. Celem akcji jest przybliżenie idei Światowych Dni Młodzieży i prośba  o pomoc w ich organizacji oraz zbiórka pieniędzy na przyjazd młodzieży z Armenii, Gruzji, Wenezueli, Peru i Urugwaju do naszej diecezji. Dziękuję młodzieży naszej parafii za włączenie się do tej pięknej akcji.
 3.  W środę – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili Ewangelię w różnych krajach świata i przypłacili to śmiercią męczeńską.
 4. W sobotę – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczymy na to, że w rodzinach naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca. Kieruję  zachętę do zakładania nowych róż Żywego Różańca przez dorosłych i młodzież, a dzieci – Podwórkowych Kółek Różańcowych.
 5. Za tydzień – uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy taki jak w latach ubiegłych, choć jest to niedziela. Pierwsza Msza Święta o godz. 8.00 i druga o godz. 10.00. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 pójdziemy w procesji na cmentarz, by modlić się za zmarłych i poświęcić groby naszych bliskich zmarłych.
 6. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i następującym po niej wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwanym inaczej Dniem Zadusznym, przypominam o obowiązku uporządkowania grobów naszych bliskich
 7. Przypominam też, że  można składać ofiary na wypominki roczne i jednorazowe w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
 8.  Pragnę podkreślić, że jeszcze lepszą pomocą dla dusz w czyśćcu cierpiących jest ofiarowanie w ich intencji zyskanych przez nas odpustów. Więcej na ten temat powiem w przyszłą niedzielę, a dziś zachęcam parafian i gości, w tym także osoby odprawiające pierwsze piątki miesiąca, do przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, która jest jednym z warunków zwykłych wymaganych do zyskania odpustu zupełnego.
 9. W dniach 29. 10 do 30. 10. 2015 r odbędzie się sprzedaż chryzantem przy cmentarzu parafialnym w godzinach od 9.00 – 16.00. Cały dochód ze  sprzedaży zostanie przekazany dla Szkoły Podstawowej w Smardzewie.
 10.  W  piątek na godz. 16.00 zapraszam  mieszkańców Kępy  na Mszę Świętą w ich intencji na zakończenie nawiedzenia Maryi w Jej Jasnogórskiej Ikonie. Obraz zabiorą mieszkańcy Podsmardzewa w poniedziałek, 2 listopada, po Mszy Świętej o godz. 10.00
 11. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu Jastrzębskim z Koliszewa za kwiaty, które ofiarowali do udekorowania ołtarzy w kościele.
 12.  Panom:  Pawłowi Grabowskiemu i Krzysztofowi Rajczakowi dziękuję za wykonanie drobnych prac blacharskich przy plebanii.
 13.  Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 9.00 będzie krótkie spotkanie z dziećmi kl. III. Za dwa tygodnie, 8 listopada, zapraszam rodziców dzieci kl. III na spotkanie, do salki katechetycznej w plebanii, poświęcone przygotowaniu do pierwszej Komunii świętej.    
 14.  Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

   Msze święte od 26- 1 XI 2015 roku

Poniedziałek

godz. 16.00 + Henryk Mrożkiewicz

  Wtorek

godz. 16.00 Msza święta przebłagalna za popełnione grzechy

Środa 

godz. 16.00 + Stanisław Bandych int. p.

Czwartek

godz. 16.00 + Stanisław Kosobudzki i int. p.

  Piątek

godz.16.00 W intencji mieszkańców Kępy na zakończenie nawiedzenia M. B.

Sobota

godz. 16.00  +  Kazimiera, Henryka i Eustachiusz Safaryn

   Niedziela

godz. 8.00 + Janina i Władysław Piotrowscy, dziadków Piotrowskich

                        i Lepakiewiczów        

godz. 10.00 W intencji Parafian i Gości

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe