III Niedziela Adwentu – 14 grudnia 2014 roku

Ogłoszenia  duszpasterskie

 1. Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą gaudete – „Radujcie się” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej, umieszczonej w mszale. W tę niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin, przypominające nam o obowiązku ustawicznej modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych bliźnich.
 2. Przypominam, że w środę o godz. 16.00 i w sobotę o godz. 7.30 jest odprawiana Msza święta o Matce Bożej zwana „Roratnią”.  W sobotę przed Eucharystią śpiewamy Godzinki  o Niepokalanym Poczęciu NMP.
 3. W środę rozpoczynamy drugą część Adwentu – bezpośrednie przygotowanie nas do świąt Bożego Narodzenia.
 4. Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Smardzewie informuje, że dzisiaj i w następną niedzielę można nabyć stroiki o tematyce bożonarodzeniowej, które można zabrać do domu lub zanieść na cmentarz, na groby bliskich zmarłych. Stroiki są wykonane ręcznie przez rodziców i nauczycieli. Dochód ze sprzedaży stroików przeznaczony będzie na potrzeby dzieci naszej szkoły.
 5. Jest jeszcze możliwość nabycia świecy i tym samym wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 6. Wychodząc z kościoła można zakupić prasę katolicką.

Msze święte od 15 – 21  XII 2014 roku

Poniedziałek

godz. 7.30  + Aniela i Władysław Dymek  

    Wtorek

godz. 7.30 + Jadwiga Król int. p.

    Środa 

godz. 16.00 + Krystyna Bandych  int. p.

    Czwartek

godz. 16.00 +  Łukasz Popiołkowski

    Piątek

godz. 7.30 + Stanisław Obrębski int. p. 

     Sobota

godz. 7.30 +  Danuta Chojnacka int. p.

      Niedziela

godz. 9.00  W intencji parafian

godz. 10.45 + Jan Antonowski i pozostali zmarli z rodziny Antonowskich  

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

II Niedziela Adwentu – 7 grudnia 2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś, w drugą niedzielę Adwentu, obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie. W ramach osobistego przygotowania się do spotkania ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu Jego powtórnego przyjścia na ziemię starajmy się wspierać modlitwą i ofiarą materialną naszych braci w wierze żyjących na Wschodzie.
 2. Jutro przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msza święta w naszym kościele będzie sprawowana o godz.16.00. Przed Eucharystią, o godz. 15.40, rozpocznie się  modlitwa różańcowa.
 3.  W środę o godz. 16.00 zapraszam na Mszę Świętą „Roratnią”. W sobotę „Roraty”  o godz.7.30. Przed Mszą świętą będziemy śpiewać Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W sobotę przypada 33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamiętajmy o modlitwie w intencji jego ofiar i naszej Ojczyzny.
 4. W ramach przygotowania do świąt Bożego Narodzenia  uczestniczyliśmy w trzydniowych rekolekcjach adwentowych w naszej parafii, które prowadził o. Krzysztof Groszyk – kapucyn z Zakroczymia. Bardzo serdecznie dziękuję o. Krzysztofowi za głoszone słowo Boże z wielką gorliwością, za modlitwy, którym przewodniczył i sprawowane Eucharystie. Życzę ojcu wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej, na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i w posłudze pasterskiej. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczamy dla ojca rekolekcjonisty.
 5. Diecezjalny  Oddział Caritas, poprzez parafie, rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jak zwykle liczymy na wasze zrozumienie i hojność. Cena malej świecy wynosi 6 złotych, natomiast dużej 12 złotych.
 6. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Smardzewie i rodzice, których dzieci uczęszczają do tej szkoły, przygotowali stroiki na święta Bożego Narodzenia. Zachęcam do kupowania tych pięknych dzieł, ręcznie wykonywanych. Można taki stroik ustawić w swoim domu lub postawić na grobach bliskich zmarłych.
 7. Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką.

            Msze święte od 8 – 14  XII 2014 roku

Poniedziałek

godz. 16.00  + Teresa Kołpaczyńska  int. p.

Wtorek

godz. 16.00 + Teresa Niedziałkowska int. p.

 Środa 

godz. 16.00 + Jerzy Kwiatkowski int. p.

Czwartek

godz. 16.00 + Hieronim Piotrowski int. p.

Piątek

godz. 7.30 + Halina Wiśniewska int. p. 

Sobota

godz. 7.30 +  Jadwiga Kwiatkowska int. p.

   Niedziela

godz. 9.00 +  Mieczysław Święcki i pozostali zmarli z rodziny

godz. 10.45 Dziękczynna i o zdrowie dla Dawida w 24 rocznicę urodzin i dla

                        Adama  w 20 rocznicę urodzin 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

I Niedziela Adwentu – 30 listopada 2014 roku

                                                ADWENT – 2014 ROKU                                                              Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś przypada pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego, który będziemy przeżywać w Polsce pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Adwent to czas świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu ostatecznym. Dzieli się on na dwie części; pierwsza z nich, do 16 grudnia, kieruje nasze myśli ku wieczności, zaś druga, od 17 grudnia, zwraca nasze myśli ku Bożemu Narodzeniu.
 2.  W dni powszednie Adwentu, o godz.16.00 w środy i o godz. 7.30 w soboty, będą odprawiane  „roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce Bożej. Maryja jest dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcam do  udziału w „roratach”. W soboty przed „roratami” zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
 3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 4. W najbliższy piątek rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które zakończymy w drugą niedzielę Adwentu. Każda rodzina otrzymała, lub otrzyma, program ćwiczeń rekolekcyjnych. Starajmy się przez modlitwę i życzliwe słowo pomóc, „opornym” i niezdecydowanym, wziąć udział i owocnie przeżyć ten święty czas, przygotowujący nas do świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne rekolekcje będzie prowadził o. Krzysztof Groszyk, kapucyn z Zakroczymia.
 5.  Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu, przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie.
 6. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.
 7. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: 3 XII – św. Franciszek Ksawery, jezuita, misjonarz, główny patron misji katolickich, który żył w XVI w., 4XII – św. Barbara, 6 XII – św. Mikołaj.

Program rekolekcji adwentowych w  parafii Smardzewo w dniach                                                 5 – 7 XII 2014 roku

5 XII – Piątekdzień Eucharystyczny                                                                                                    9.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja

9.30 – Msza św. z kazaniem

12.00 – Msza św. z udziałem dzieci

16.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja

17.00 – Msza św. z kazaniem

18.00 – Spotkanie  dla młodzieży( kandydaci do bierzmowania)

6 XII – Sobotadzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie

9.00 – Różaniec

9.30 – Msza św. z kazaniem

12.00 – Msza św. z udziałem dzieci

16.30 – Różaniec

17.00 – Msza św. z kazaniem

7 XII – Niedziela                                                                              

     9.00 – Msza św. z kazaniem

10.45 – Msza św. z kazaniem

Spowiedź w piątek i sobotę pół godziny przed każdą Mszą św.

Wyjazd do chorych w sobotę od godziny 14.00

 

            Msze święte od 1 – 7  XII 2014 roku

Poniedziałek

godz. 7.30 + Zdzisław Witkowski, r-ców Aleksander i Janina Witkowscy i

                          Marta Mędrzycka

godz. 16.00  + Edmund Kolankowski int. p.

Wtorek

godz. 16.00 + Szczepan Zajączkowski int. p.

 Środa 

godz. 16.00 + Felicja Kosobudzka int. p.

Czwartek

godz. 16.00 + Ryszard Kowalski int. p.

Piątek

godz. 9.30 + Henryka Urbańska – 10 rocznica śmierci

godz. 12.00 + Za zmarłych

godz. 17.00 + r-ców Grzelaków, r-ców Miecznikowskich i Stanisław

                           Miecznikowski

Sobota

godz. 9.30 O Boże błogosławieństwo dla Bartosza Giżyńskiego w 25 rocznicę

                        urodzin

godz. 12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę M.B. dla ks. Marka

                          Długoszewskiego z racji urodzin

godz. 17.00 + Barbara Nowicka, Henryka i Jerzy Rutkowscy i Edward

                            Jakubowski 

   Niedziela

godz. 9.00 +  Wiesław Kołpaczyński

godz. 10.45 W intencji parafian

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXXIV Niedziela zwykła. Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata – 23 XI 2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI.
 2. Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świeckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, a może przede wszystkim w życie społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej starają się w swoim życiu zawodowym i zaangażowaniu społecznym promować wartości chrześcijańskie, postępując zgodnie z nauką społeczną Kościoła i współpracując z duszpasterzami Kościoła lokalnego.
 3.  Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nad naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.
 4. Tradycyjnie przed drugą niedzielą Adwentu, w piątek, sobotę i niedzielę (5-6-7 grudnia), w naszej parafii będziemy przeżywać rekolekcje adwentowe. Zachęcam do osobistej modlitwy o dobre owoce tych ćwiczeń duchowych. Dzisiaj, lub w najbliższym czasie, każda rodzina naszej parafii otrzyma program rekolekcji. Podobnie jak w latach ubiegłych, przy roznoszeniu programów rekolekcyjnych, zbieramy drobne ofiary na  ogrzewanie naszej świątyni.
 5. Po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja na zakończenie roku liturgicznego.
 6. Dzisiaj, część ofiar z tacy przeznaczamy na pomoc w odbudowie katedry w Sosnowcu, która została zniszczona przez pożar.
 7. Dzieci kl. III i IV, po mszy świętej o godz. 9.00,  niech zostaną na krótkie spotkanie.
 8. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej. Do Gościa Niedzielnego jest dołączony piękny kalendarz ścienny na rok 2015.

            Msze święte od 24 – 30  XI 2014 roku

Poniedziałek

godz. 7.30 W intencji pielgrzymów z parafii św. Maksymiliana z Płońska

godz. 16.00  + Jerzy Wroński int. p.

 Wtorek

godz. 16.00 + Czesław Osiński – I rocznica śmierci

godz. 18.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny Giżyńskiej- imieninowa msza św.

 Środa 

godz. 15.30 Msza św. dziękczynna za szczęśliwe narodziny Borysa Korzybskiego

godz. 16.00 + Napoleon Lubelski int. p. w I rocz. śmierci

Czwartek

godz. 15.30 + Danuta Chojnacka  int. p.

godz. 16.00 O zdrowie i dary Ducha świętego dla Wojciecha

 Piątek

godz. 15.30 + Stanisław Długoszewski int. p.

godz. 16.00 + Zdzisław Morawski int. p.

Sobota

 godz. 16.00 + Wiesław i Dariusz Cendrowscy

   Niedziela

godz. 9.00 + Andrzej  Jegliński

godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Dominiki Bluszcz w 18

                        rocz. urodzin

godz. 16.00 W intencji parafian i gości

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXXIII Niedziela w ciągu roku – 16 listopada 2014 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Przeżywamy dziś 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Już za dwa tygodnie rozpocznie się Adwent. Dzisiaj, po Mszy świętej o godz. 9.00, będzie krótkie spotkanie z dziećmi kl. III i IV.
 2. Ofiary, z dzisiejszej niedzieli, składane na tacę przeznaczamy na fundusz przygotowania Światowych Dni Młodzieży. Jest to rozporządzenie Episkopatu Polski i naszego ks. Bpa ordynariusza, Piotra Libery.
 3. W najbliższy poniedziałek i wtorek mieszkańców Smardzewa odwiedzi Pan organista z opłatkiem.
 4. W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.
 5.  Za tydzień, w niedziele, 23 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej.
 6. Rada Społeczna przy biskupie płockim wystosowała apel w sprawie wyborów samorządowych w dniu 16 listopada. W tym apelu czytamy miedzy innymi: …Udział w wyborach to nasze prawo i jednocześnie obywatelski obowiązek.  …. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach samorządowych i oddania głosu na kandydatów godnych naszego zaufania.
 7. Wychodząc ze świątyni można nabyć prasę katolicką.
 8. W liturgii tego tygodnia wspominamy:
 9. 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica; 19 XI – bł. Salomea (†1268), zakonnica; 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter; 22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów.

            Msze święte od 17 – 23  XI 2014 roku

Poniedziałek

godz. Intencja dantis

 Wtorek

godz. Intencja dantis

  Środa 

godz. Intencja dantis

Czwartek

Godz. 16.00 + Henryk Czarnecki int. p.

 Piątek

godz. 15.30 + Stanisław Kosobudzki int. p.

godz. 16.00 + Bogumiła Sokołowska II rocznica śmierci

Sobota

 godz. 15.30 + r-nę Szymańskich Stanisława, Henryk, Ireneusz i Bogdan i r-

                            ców Kostkiewicz

godz. 16.00 + Piotr Janiszek

   Niedziela

godz. 9.00 + Zofia Tomaszewska i Sławomir Romanowski

godz. 10.45 W intencji parafian i gości

godz. 16.00 + r-ców Wandę i Sylwestra Kąkiel, dziadków Pelagię i Józefa oraz

                            zmarłych z obojga stron

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe