XXX Niedziela w ciągu roku – 23 X 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej, ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bogiem i przed samym sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa, której szczególnie poświęcony jest październik. Zapraszam was, drodzy parafianie, do wspólnego odmawiania różańca codziennie o godz. 16.30 w naszym kościele parafialnym.
 2. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy omadlać dzieło misyjne Kościoła. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczymy na materialną pomoc misjom i misjonarzom.
 3. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Można zamawiać wypominki roczne i jednorazowe za naszych bliskich zmarłych.
 4. Po Mszy Świętej o godz. 10.45 będzie krótkie spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej i Generalnej Komunii świętej.
 5. Jest możliwość nabycia oprawionego obrazka Matki Bożej Smardzewskiej.
 6. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.
 7. W dniach 29, 30 i 31 października br., w godzinach od 10.00 do 16.00, rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Smardzewie będą organizować sprzedaż chryzantem przy kościelnym cmentarzu. Dochód ze sprzedaży kwiatów zostanie przeznaczony na potrzeby szkoły. Rodzice  serdecznie zapraszają wszystkich do zakupu chryzantem.
 8. Państwu Jastrzębskim z Koliszewa serdecznie dziękuję za kwiaty, które ofiarowali do kościoła.
 9.  W tym tygodniu patronują nam: 28 X – święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w „katalogu” Apostołów jako krewni Pana Jezusa; według niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską.

Msze święte od  28    – 30 X 2016 roku

  Poniedziałek

godz. 7.30 + Małgorzata Zagórska – gregorianka    

godz. 16.00 + Piotr (12 rocz. śm.), Józef i Genowefa Głębiewscy                                  Wtorek

godz. 7.30 + gregorianka

 godz. 16.00  +  Henryk Mrośkiewicz, Teofil i Czesława Sawiccy

     Środa 

godz. 7.30 + gregorianka

godz. 16.00 O Boże błogosławieństwo dla Łucji i Teresy Pilitowskich 

Czwartek

godz. 16.00 + gregorianka

   Piątek

godz. 7.30 +  Szczepan Grabowski  int. p.

godz. 16.00 + gregorianka

     Sobota

godz.7.30 + gregorianka

godz. 16.00 + r-ców Helena i Stanisław i syn Józef Szewczak i Jan Sacherski 

      Niedziela

godz. 9.00 +  gregorianka

  godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Longiny i Krzysztofa

                         Włodarskich, i ich dzieci, w 35 rocznicę ślubu   

godz. 16.00 +  Bronisława i Jan Dominiak; Rozalia i Marian Szadkowscy

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXIX Niedziela w ciągu roku – 16 X 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy każdego wieczoru o godz. 16.30 na wspólne różańcowe nabożeństwa.
 2. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. W sposób szczególny uczynimy to w czasie dzisiejszego nabożeństwa różańcowego.
 3. We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty zapraszam na wieczorną Eucharystię i różaniec w intencji lekarzy, pielęgniarek i wszystkich pracowników służby zdrowia z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.
 4. W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi.
 5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność.
 6. Dzisiaj, po Mszy Świętej, o godz. 9.00 będzie krótkie spotkanie z  dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej (kl. III) i Generalnej Komunii świętej  (kl. IV i V).
 7. Również dzisiaj, w całej Polsce jest liczenie wiernych uczestniczących w Mszach Świętych i przystępujących do Komunii świętej.
 8. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym jest, między innymi,  informacja o spotkaniu Kół Żywego Różańca w Smardzewie.
 9. W tym tygodniu  w liturgii Kościoła wspominamy:                                                        17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup      Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie,      Kościele i życiu chrześcijańskim;
 • 18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii
  i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła;
 • 19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;
 • 20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością.

     Msze święte od  17    – 23 X 2016 roku

  Poniedziałek

godz. 16.00 + Małgorzata Zagórska – gregorianka                                                               

Wtorek

godz. 7.30 + Władysław Wiśniewski int. p.

 godz. 16.00  +  gregorianka

     Środa 

godz. 16.00 + gregorianka

Czwartek

godz. 16.00 + Pelagia Wiśniewska

godz. 17.00 + gregorianka

   Piątek

godz. 7.30 +  Eugeniusz Ryziński  int. p.

godz. 16.00 + gregorianka

     Sobota

godz.7.30 + gregorianka

godz. 10.00 O potrzebne łaski dla Aleksandry w rocznicę urodzin;  o

                         szczęśliwe  rozwiązanie dla Mileny i o Boże błogosławieństwo dla

                          Alicji w rocznicę urodzin

godz. 16.00 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Dawida Sikorskiego w

                         18 rocznicę ur.

      Niedziela

godz. 9.00 + r-ców Jadwiga i Szymon Małachowscy; Stanisława i Henryk

                          Śliwińscy

  godz. 10. 45 1) Dziękczynna i o Boże błog. dla P. Beaty i Krzysztofa

                             Ziemińskich w 30 rocznicę  ślubu i dla ich dzieci; 2)

                              Dziękczynna i Boże błog. dla P. Agnieszki i Grzegorza

                                Karwowskich w 25 rocznicę ślubu i ich dzieci

 godz. 16.00 + gregorianka

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXVIII Niedziela w ciągu roku- 9 X 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiaj, już po raz 16., obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Chcemy również dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii czekają przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.
 2. Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan Paweł II mówił, że to modlitwa, którą bardzo ukochał. My także wzbudźmy w sobie pragnienie umiłowania tej modlitwy. Niech pomoże nam w tym udział w nabożeństwach różańcowych, które odprawiamy każdego dnia o godz.16.30.
 3. W czwartek, w 13. dzień miesiąca, ostatni w tym roku dzień fatimski. Zapraszam na nabożeństwo fatimskie o godz. 18.00.
 4. W piątek, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego i na wieczornej Eucharystii.
 5. W dniu wczorajszym odbyło się, w Smardzewie, IV spotkanie Kół Żywego Różańca z diecezji płockiej. Przewodniczył tym uroczystościom ks. bp Piotr Libera. W spotkaniu uczestniczyło około 4 tysięcy  członków Kół Różańcowych i dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przebiegu tych uroczystości. Dziękuję młodzieży za pomoc w recepcji i udział czynny w liturgii Mszy Świętej, ministrantom; dziękuję Panom: organiście i kościelnemu. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Adamowi Stańczakowi za przewóz ław i krzeseł na uroczystości różańcowe. Dziękuję strażakom ze Słoszewa Kolonii za pomoc przy ustawianiu ław i krzeseł  i ze  Smardzewa za kierowanie pojazdów na przeznaczone miejsca.  Panu Sławomirowi  Chlewickiemu dziękuję za  udostepnienie miejsca na parking. Dziękuję Panom: Henrykowi Królowi i Tadeuszowi Piotrowskiemu za pomoc przy  różnych pracach.
 6. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 10.45  będzie spotkanie z rodzicami, których dzieci przygotowują się do Pierwszej i Generalnej Komunii świętej.
 7. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

  Msze święte od  10    – 16 X 2016 roku

  Poniedziałek

godz. 16.00 + Eugeniusz Ryziński w I – szą rocznicę

                              śmierci                                                                                                            Wtorek

godz. 7.30 + Janina Święcka int. p.

 godz. 16.00  + Józef i Janina ( 19 rocz.) Kmiecińscy

     Środa 

godz. 16.00 + r-ców Zofia i Władysław Kamaszewscy

Czwartek

godz. 18.00 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla P. Ewy i Pawła

                       Cendrowsskich w 25 rocznicę ślubu       

   Piątek

godz. 7.30 + Stanisława Antonowska  int. p.

godz. 16.00 + Małgorzata Zagórska – gregorianka

     Sobota

godz.7.30 + gregorianka

godz. 16.00 +  Tomasz Dominiak int. p.

      Niedziela

godz. 9.00 Dziękczynna i o Boże błog. dla członkiń Koła Różańcowego z

                       Koliszewa

  godz. 10. 45 Dziękczynna i o Boże błog. dla Józefa i Edwardy Robakiewicz w

                             50 rocz . ślubu

 godz. 16.00 + gregorianka

 

 

 

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXVII Niedziela w ciągu roku – 2 października 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że  zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęceni tymi świadectwami weźmy do rąk różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice
  z życia Chrystusa i Jego Matki. Zapraszam na wspólne różańcowe nabożeństwa, w dni powszednie, o godz. 16.30. W niedzielę modlimy się na różańcu po każdej Mszy Świętej.
 2. Dzisiaj, po sumie, będziemy adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i weźmiemy udział w procesji eucharystycznej z racji pierwszej niedzieli miesiąca.
 3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek szczególną intencją wspólnej modlitwy różańcowej będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie, w piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania rodzaju ludzkiego. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 15.30. Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania może korzystać z sakramentu pokuty w czasie modlitwy różańcowej o godz. 16.30.  
 4. W piątek także przypada wspomnienie NMP Różańcowej, ustanowione na pamiątkę wyproszonego przez modlitwę różańcową zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto w 1571 roku. Uświadamia to nam po raz kolejny wielką moc tej modlitwy, zatem nie zaniedbujmy jej. W dzień Matki Bożej Różańcowej w naszym kościele Msza Święta o zwykłej porze. Parafia nasza przeżywa w tym dniu kolejną uroczystość odpustową, którą będziemy celebrować w sobotę, 8 października br. Program tej uroczystości jest na stronie internetowej parafii i na tablicy ogłoszeń.
 5. W przyszłą niedzielę już po raz 16. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka –  Świętego Jana Pawła II. Rozważania różańcowe  w tym dniu pragniemy osnuć wokół nauczania papieża Polaka. Chcemy również złożyć swoją „cegiełkę” w budowę żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii będą stać przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.
 6. Za tydzień, 9 października, po Mszy Świętej o godz. 10.45 będzie spotkanie z rodzicami, których dzieci przygotowują się Pierwszej i Generalnej Komunii świętej.
 7. W tym tygodniu wspominamy w liturgii Kościoła 4 X – św. Franciszka z Asyżu i 5 X – św. Faustynę Kowalską, apostołkę, sekretarkę Bożego Miłosierdzia; jej Dzienniczek jest zaliczany do najwybitniejszych dzieł mistycznych.
 8. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

 

 

     Msze święte od  3    – 9 X 2016 roku

  Poniedziałek

godz. 16.00 + Henryk Tomaszewski int. p.                                                                                             Wtorek

 godz. 16.00  + Józef i Marianna Błaszczak i Adam Drogosz

     Środa 

godz. 16.00 + Lucjan, Andrzej, Zofia, Czesław i Aleksander Porkuszewscy  

Czwartek

godz. 16.00 +  Bolesława Morawska w 9 rocznicę śmierci

   Piątek

godz. 7.30 + Anna Parulska  int. p.

godz. 16.00 + Za zmarłe członkinie Koła Różańcowego ze Smardzewa.

     Sobota

godz.11. 15  Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Libery

godz. 16.00 +  Jan Stańczak int. p.

      Niedziela

godz. 9.00 + r-ców Czesława i Tadeusz Długoszewscy i zmarłych z rodziny

                         Długoszewskich

  godz. 10. 45 1) W intencji parafian i gości; 2) Siostra zakonna + Edmunda

                          Lepakiewicz w 21

                              rocznicę śmierci

   godz. 16.00 + Teresa, Ryszard i Wiesław Kołpaczyńscy i Leszek Klimkiewicz

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXVI Niedziela w ciągu roku – 25 IX 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiaj, zgodnie z poleceniem ks. bpa Piotra Libery  po wszystkich Mszach Świętych zbieramy ofiary pieniężne, do puszek, dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.
 2. W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Pamiętamy z lekcji religii, że poza światem widzialnym istnieje świat rzeczy niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniołów, których będziemy wspominać w liturgii
  w najbliższy czwartek, nazywamy Archaniołami. Jak naucza w jednej z homilii Święty Grzegorz Wielki, są oni Bożymi zwiastunami w sprawach większej wagi.
 3. Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą października – miesiąca różańcowej modlitwy. W tym miesiącu będziemy spotykać się po wieczornej Eucharystii na nabożeństwach różańcowych. Nabożeństwa różańcowe przez cały miesiąc o godz.16.30, w niedzielę po każdej Mszy świętej będziemy odmawiać przynajmniej jeden dziesiątek różańca świętego.
 4.  W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej  o godz. 10.45  będzie adoracja i procesja eucharystyczna z racji pierwszej niedzieli października. Zapraszam asystę procesyjną i dziewczynki do sypania kwiatkami.
 5. Za tydzień minie dokładnie pierwsza rocznica przybycia do naszej parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Jej cudownym wizerunku. 2 października (niedziela) będziemy dziękować Maryi za otrzymane łaski, i prosić o dalszą opiekę każdego(j) z nas.
 6. Pierwsza Komunia święta dla dzieci kl. III będzie 21 maja 2017 roku, natomiast Generalna Komunia święta dla kl. IV i V  28 maja 2017 r.
 7. 8 października br. odbędzie się w Smardzewie IV Pielgrzymka Kół Różańcowych z diecezji płockiej. Program tej uroczystości jest na stronie internetowej parafii i w kruchcie kościoła.
 8. Mieszkańcom Smardzewa k/kościoła dziękuje za ofiary pieniężne, w wysokości 700.00 złotych, na potrzeby Kościoła.
 9. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

     Msze święte od  26 IX   – 1 X 2016 roku

  Poniedziałek

godz. 7.30 + Celina Kolankowska int. pog.  

godz. 18.00 Dziękczynna i o Boże błog. dla Doroty i Daniela Nużyńskich w 7

                       rocz. ślubu                                                                                                                       Wtorek

 godz. 7.30  +  Artur Kosobudzki int. p.   

 godz. 18.00  + Kazimierz i Janina Kowalscy

     Środa 

godz. 18.00   O zdrowie i opiekę dla Mateusza przez wstawiennictwo M. B.

                        Smardzewskiej - proszą rodzice 

Czwartek

godz. 18.00 +  Zygmunt Korzybski  int. p.

   Piątek

godz. 7.30 + Jan Królikowski iint. p.

godz. 18.00 + Mateusz Sikorski w 3 rocznicę śmierci -  int. koledzy, koleżanki i

                            Pani  wychowawzcyni

     Sobota

godz.7.30 + Tomasz Gozdan int. p.

godz. 16.00 +  Ryszard Gawkowski w  rocznicę śmierci

       Niedziela

godz. 9.00 + Stefan i Władysława Skibińscy, Andrzej Matusiak

  godz. 10. 45 Dziękczynna i o Boże błog. dla rodziny Tralewiczów i

                            Krawczyków

   godz. 16.00 + za zmarłych r-ców Słodowników i Żebrowskich

 

                      IV DIECEZJALNA  PIELGRZYMKA

                                  KÓŁ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA
      

  Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie

 

                                      8 października 2016 r.

 

Przewodniczy – J.E. Piotr Libera, Biskup Płocki

Program:

Godz. 10.00 – zawiązanie wspólnoty i przywitanie uczestników pielgrzymki

Godz. 10.15 – świadectwo Jana Budziaszka, perkusisty zespołu „Skaldowie”

Godz. 11.15 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Piotra Libery, Biskupa Płockiego

Godz. 12.45 – przerwa

Godz. 13.15 – modlitwa różańcowa (tajemnice radosne) – przewodniczą: ks. Grzegorz Mierzejewski i dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Płockiej

Godz. 14.00 – zakończenie pielgrzymki

ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

ks. Henryk Dymek
Diecezjalny duszpasterz Kół Żywego 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe