Niedziela Wielkanocna – Zmartwychwstania Pańskiego 20 IV 14 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Życzenia wielkanocne dla parafian i gości. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Wszystkim  parafianom i osobom przebywającym  gościnnie, razem z nami, życzę pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania  tych świątecznych dni.
 2.  W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też liturgiczna uroczystość św. Wojciecha, przypadająca 23 kwietnia, została w tym roku przeniesiona na 28 kwietnia, już po zakończeniu oktawy Wielkanocy. Z tego samego powodu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w najbliższy piątek, ponieważ uroczystości znoszą ten obowiązek.  
 3. Dziękuję serdecznie strażakom z Kępy, Milewa, Słoszewa Kolonii i Smardzewa za adoracje przy Grobie Pańskim. Słowa wdzięczności kieruje do członków asysty procesyjnej, służby liturgicznej, ministrantów i wszystkich, którzy włączyli się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości.
 4. Pragnę poinformować, że 4 maja, na Mszy świętej o godz. 10.45, będziemy dziękować Bogu za kanonizację św. Jana Pawła II. Przewodniczył będzie tej uroczystości kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej, ks. prałat Mirosław Milewski. Poświęcimy wtedy obrazy św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny, które znajdują się w naszej świątyni, oraz wprowadzimy uroczyście  relikwie tych świętych. 
 5. Jutro, w drugi dzień świąt wielkanocnych porządek Mszy świętych o godz. 9.00 – 10.45 i 16.00. Ofiary zbierane na tacę w dniu jutrzejszym przeznaczamy na pomoc dla uczelni katolickich.
 6. Od wtorku Msze święte wieczorowe będą sprawowane o godz. 18.00. 
 7. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.
 8.  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Dawid Bramowicz, kawaler zam. Wierzbówiec 6, par. naszej i Magdalena  Chojecka, panna zam. Szerominek, par. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Zap. II. Joanna Figacińska, panna zam. Ćwiklinek par. naszej i Paweł Konczewski, kawaler zam. Galomin par. Sarbiewo. Zap.II.    

 Msze święte od 21  -  27 IV 2014 roku       

 Poniedziałek

godz. 9.00 +  Włodzimierz  Zimakowski

godz.10.45 + Jan i Emilia Pilitowscy

godz. 16.00 Dziękczynna i o Boże błog. dla Piotra i Agnieszki Mrożkiewicz

                       w I rocznicę ślubu.                                                                           

       Wtorek

godz. 17.00  O zdrowie dla Andrzeja

godz. 18.00 + Stanisław Buras

  Środa

godz. 18.00 +  Marianna i Benedykt Tomaszewscy

Czwartek

godz. 17.00 + Marianna  Kowalska ( proszę rodzinę o kontakt ze

                             mną – ks. H. Dymek)

godz. 18.00 + Helena Mrożkiewicz  

   Piątek

godz. 18.00 + Ariel Wiktorowicz i Jerzy Chojnacki  

  Sobota

godz. 18.00 +r-ców Konstantego, Apolonię i brata Romana Wachol

godz. 18.30 + Syn Bogusław i mąż Tadeusz Wasiak    

  Niedziela

godz. 9.00 + r-ców Bramowiczów, dziadków Bramowiczów i Chudkowskich

godz. 10.45 O Boże błog. i szczęśliwe rozwiązanie dla Aleksandry

godz. 16.00 + r-ców Władysławę i Jana Załęckich, Mieczysława Sanigórskiego

                           i r-ców Sanigórskich

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – 13 IV 2014 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.
 2. W Płocku młodzież naszej diecezji, pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Libery, przeżywa 29 Światowy Dzień Młodzieży. Są tam również przedstawiciele naszej parafii.
 3. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie jeszcze w następujące dni: poniedziałek, wtorek i środa przed Mszą świętą.
 4.  W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz. 10.00. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.
 5.  Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana w naszej parafii o godz. 17.00. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się również o godz. 17.00. Tego dnia po skończonym nabożeństwie będziemy śpiewać Gorzkie Żale. Natomiast liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy w sobotę o godz. 17.00. Program wywieszony jest w gablocie w kruchcie  kościoła, można go również znaleźć na stronie internetowej naszej parafii www. parafiasmardzewo.pl
 6. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie.
 7.  Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominam, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcam również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.
 8.  Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św.Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Błogosławienie pokarmów będzie o godzinie: 10.00 – 12.00 – 14.00 i 18.30, po wieczornym nabożeństwie. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć 15 min. na adoracji. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy poszczególnych miejscowości będą adorować Najświętszy Sakrament przy Grobie Pana Jezusa w wyznaczonych godzinach.
 9. Msza święta rezurekcyjna zostanie odprawiona w poranek wielkanocny, o godzinie 6.00, poprzedzona procesją z Najświętszym Sakramentem, krzyżem, figurą Zmartwychwstałego Pana oraz paschałem. Serdecznie zapraszam asystę procesyjną na rezurekcję. Bardzo proszę, aby strażacy, podobnie jak w latach ubiegłych, pełnili straż przy Grobie Pana Jezusa od nabożeństwa wielkiej soboty do Mszy świętej rezurekcyjnej włącznie. W pierwszy dzień świąt oprócz Eucharystii  o godz. 6.00 będą jeszcze sprawowane Msze święte o godz. 10.45 i o 16.00.    
 10. Państwu Dalgiewicz z Ćwiklinka dziękuję za   pielęgnowanie grobów, które znajdują się za kościołem.    
 11. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego można przeczytać wiele artykułów o tematyce świąt wielkanocnych.
 12.  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Dawid Bramowicz, kawaler zam. Wierzbówiec 6, par. naszej i Magdalena Chojecka, panna zam. Szerominek, par. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Zap. I. Joanna Figacińska panna zam. Ćwiklinek par. naszej i Paweł Konczewski, kawaler zam. Galomin par. Sarbiewo. Zap. I.

 Msze święte od 14  -  20 IV 2014 roku       

 Poniedziałek

godz. 7.30 +  Jerzy Wroński -  Gregorianka

godz.16. 00 O łaskę zdrowia

   Wtorek

godz. 16.00 +  Gregorianka

godz. 16.45 + Barbara Pawłowska int. p.

  Środa

godz. 16.00 +  Stanisława, Henryk i Ireneusz Szymańscy

godz. 16.45  +  Aniela i Apolinary Kocińscy

  Czwartek

godz. 17.00   Msza święta Wieczerzy Pańskiej

   Piątek

godz. 17.00 Nabożeństwo Wielkiego Piątku

  Sobota

godz. 17.00  Liturgia Wigilii Paschalnej 

  Niedziela

godz. 6.00 W intencji parafian i gości

godz. 10.45 W intencji parafian i gości

godz. 16.00 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo

 

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

V Niedziela Wielkiego Postu- 6 kwietnia 2014 roku

 1. Przeżywana dziś piąta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w okres rozpamiętywania Męki Pańskiej. Starajmy się przeżywać ten czas w większym skupieniu, wygospodarowując chwile w ciągu dnia, rano lub wieczorem na choćby krótkie rozważanie męki Pańskiej czy to czytając jej opis w Ewangeliach, czy też rozważając codziennie jedną stację Drogi Krzyżowej.
 2. Rekolekcje wielkopostne, które dzisiaj kończymy pomogą nam, tak sądzę, lepiej przygotować się do przeżywania tych wielkich wydarzeń z Historii Zbawienia: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Należy wyrazić wdzięczność, przede wszystkim Panu Bogu, za ten święty czas ćwiczeń rekolekcyjnych: słuchania słowa Bożego, wspólnej modlitwy i oczyszczenia swojego serca w sakramencie pokuty i pojednania. Słowa podziękowania kieruje do ks. Jacka Prusińskiego, naszego rekolekcjonisty. Dziękuję ks. Jackowi za piękne nauki, które do nas głosił, za sprawowanie Eucharystii i za modlitwy, którym przewodniczył. Dziękuję wszystkim osobom, które włączały się w liturgię i pomagały nam owocniej przeżywać spotkanie z Bogiem.
 3. Za tydzień  NIEDZIELA PALMOWA  czyli MEKI PAŃSKIEJ. Przed Mszą świętą o godz. 10.45 będzie poświecenie palm, a następnie procesja wokół kościoła, na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Palmy będą święcone również na Mszy świętej o godz. 9.00 i 16.00.
 4.  Przypominam, że w okresie Wielkiego Postu w naszej parafii odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, w piątek o godz. 16.30 i Gorzkich Żali w niedzielę.
 5.  Liturgia tego tygodnia koncentruje nas na przygotowaniu do wydarzeń paschalnych, dlatego też nie obchodzimy w tym czasie żadnych wspomnień czy świąt świętych.
 6. Są jeszcze do nabycia „ Baranki wielkanocne”, w cenie 5 zł. Ofiary z tej sprzedaży przeznaczamy na pomoc dla potrzebujących.  Rodzice, których dzieci uczą się w Szkole Podstawowej  w Smardzewie, przygotowali dekoracje wielkanocne. Zachęcam do zakupienia tych stroików, które możemy zabrać do dekoracji w domu, lub postawić na grobach naszych bliskich zmarłych. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone są na zorganizowanie dzieciom kulturalnych spotkań.
 7. Dziękuje za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pana Jezusa. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do osób, które trudziły się przy zbieraniu tych ofiar.
 8. W ostatnim numerze Gościa Niedzielnego, jak zwykle, jest wiele ciekawych artykułów. Zachęcam do nabycia tego czasopisma.  

 Msze święte od 7   -  13 IV 2014 roku       

 Poniedziałek

godz. 7.30 +  Jerzy Wroński -  Gregorianka

godz.16. 00 + Czesławę i Stanisława Felczaków

   Wtorek

godz. 7.30 +  Gregorianka

godz. 16.00 + Franciszek Sawicki int. p.

  Środa

godz. 16.00 +  Gregorianka

godz. 16.45  +  Zdzisław Morawski int. p.

  Czwartek

godz. 16.00 +  Gregorianka

godz. 16.45 + Stanisław Długoszewski  int. p.

   Piątek

godz. 7.30 + Gregorianka

godz. 16.00 + Tadeusz Dumański int. p.

godz. 16.30 DROGA KRZYŻOWA

  Sobota

godz. 7.30  +  Gregorianka 

godz. 16.00 +  Mateusz Sikorski int. p.

  Niedziela

godz. 9.00 +  Józef w 15 rocz. śm., Genowefa i Piotr Gołębiewscy

godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błog. dla Ilony Żuławnik w 18 rocz. urodzin

 godz. 16.00 + Gregorianka

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

IV NIedziela Wielkiego Postu – 30 marca 2014 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana jest niedzielą radości, od łacińskiego słowa: „laetare”, którym rozpoczyna się antyfona na wejście. Zwykle nie mamy okazji jej usłyszeć, gdyż zastępują ją śpiewy na wejście, ale jeśli zajrzymy do tekstów liturgicznych, to tam ją znajdziemy. Radość w Wielkim Poście nie wypływa z faktu, że kończy się okres pokuty, lecz w połowie tego okresu Kościół chce nam przypomnieć, że mimo doświadczanych trudności mamy się radować z nadchodzącego zbawienia. Wyrazem tego jest również, w wielu kościołach,  różowy kolor szat liturgicznych, który dziś zastępuje kolor fioletowy, zwyczajowo stosowany w Wielkim Poście.
 2. Dzieciom, kl. II i IV, przypominam o krótkim spotkaniu po Mszy świętej o godz. 9.00.  
 3. W najbliższy piątek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które zakończą się w niedzielę. Każda rodzina otrzymała  szczegółowy program ćwiczeń rekolekcyjnych. Bardzo proszę, aby każdy z nas pomodlił się o dobre owoce tych rekolekcji. Szczególną modlitwą otoczmy osoby, które mają trudności w skorzystaniu z Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania.
 4. Podobnie jak w latach ubiegłych przy roznoszeniu programów rekolekcyjnych zbieramy ofiary na kwiaty, do Grobu Pana Jezusa. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję za pomoc materialną, świadczoną na rzecz naszej parafii. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do osób, które zbierały ofiary.
 5.  W tym tygodniu przypada  pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, tym bardziej zechciejmy skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty. Przypominam młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania o spowiedzi w pierwszy piątek miesiąca.
 6.  W środę, 2 kwietnia, przypada kolejna rocznica odejścia do domu Ojca naszego wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Modląc się przez jego wstawiennictwo, nie zapominajmy o pogłębianiu jego nauczania i wprowadzaniu w życie dziedzictwa, które nam zostawił. Niech jego opieka i Boże błogosławieństwo towarzyszą nam nadal na naszej wielkopostnej drodze.
 7. W ostatnim czasie zakupiliśmy 44 tony kostki granitowej, którą będziemy układać  wokół kościoła, po świętach wielkanocnych. Dziękuję Panu Marcinowi Wrońskiemu ze Smardzewa za pomoc i przewiezienie tej kostki, z samochodu ciężarowego na teren przykościelny.
 8. W ciągu ostatniego roku zostały odnowione wszystkie chorągwie i obrazy procesyjne. Prace zostały zakończone w dniu wczorajszym. Koszt wykonanych prac, wraz z zakupieniem nowego baldachimu, wynosi – 12 tysięcy złotych.
 9. Państwo Gierkowscy z Koliszewa ofiarowali i posadzili kwiaty przy kościele.  Pani Barbara Górska z Milewa ofiarowała i posadziła krzewy przy ołtarzu polowym. Dziękuję za pomoc w upiększaniu terenu wokół świątyni.
 10. Dzisiaj, w parafii Sarbiewo, na Mszy świętej o godz. 12.00, obejmuje liturgicznie  parafię ks. dr Janusz Ziarko, który ostatnio był proboszczem w parafii Soczewka, koło Płocka. Dotychczasowy proboszcz sarbiewski, ks. Witold Godleś, został mianowany proboszczem w Zakroczymiu. Serdecznie dziękuję ks. Witoldowi za bardzo dobrą współpracę, przez 15 lat jego pracy, w sąsiedztwie. 
 11. Podobnie jak w latach ubiegłych można kupić ” Baranka wielkanocnego”, w cenie 5 zł. Ofiary ze sprzedaży przeznaczamy na pomoc dla potrzebujących. Zachęcam do włączenia się do tej pożytecznej  akcji Caritasu.
 12. Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką.
 13. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb +  Ryszarda Kowalskiego ze Słoszewa, który przeżył 69 lat. Od uczestników pogrzebu będzie  odprawionych 7 Mszy świętych.

 Msze święte od 31 III  – 6 IV 2014 roku       

 Poniedziałek

godz. 7.30 +  Jerzy Wroński -  Gregorianka

   Wtorek

godz. 7.30 +  Gregorianka

  Środa

godz. 16.00 +  Gregorianka

godz. 16.45  + Tadeusz Zientarski, Jerzy, Irena i Antoni Zientarscy

  Czwartek

godz. 16.00 +  Gregorianka

godz. 16.45 + Ryszard Figaciński w 4 rocz. smierci

   Piątek

godz. 9.00 + Kazimierz Urbański

godz. 11.00 + Gregorianka

godz. 17.00 DROGA KRZYŻOWA

godz. 17.30 + Ryszard Wolert  i r-ców Wolert

  Sobota

godz. 9.00  + Zmarłych z rodziny Arciszewskich 

godz. 11.00 +  r-ców Jana i Krystynę Bandych

godz. 17.00 + Gregorianka  

  Niedziela

godz. 9.00 +  Józefa i Władysław Kubiszewscy

godz. 10.45 1) W  intencji parafian i gości 2) Gregorianka

 godz. 16.00 + Zofia Szydłowska w 35 rocznicę śmierci, za zmarłych

                              z r-ny Szydłowskich,  Kowalskich i Skibińskich

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

III Niedziela Wielkiego Postu – 23 marca 2014 roku

 1. Przypominam dzieciom, kl. II i IV, o krótkim spotkaniu po Mszy świętej o godz. 9.00.
 2. Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej, w piątek i Gorzkich Żali w niedzielę, po sumie.
 3.  W tym tygodniu przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywać we wtorek, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Zapraszam na Mszę św., która będzie sprawowana o godz. 16.00. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się do w zakrystii, już dzisiaj po każdej Mszy świętej.
 4.  Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą trwały od 4 – 6 kwietnia, które poprowadzi ks. Jacek Prusiński, wikariusz parafii p.w. św. Krzyża w Płocku. Dzisiaj, lub w najbliższym czasie, każda rodzina naszej wspólnoty parafialnej otrzyma program rekolekcji. Tradycyjnie ci, którzy dostarczają programy zbierają ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa. Ofiary są oczywiście dobrowolne.
 5. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Dziedzic Marcin, kawaler zam. Smardzewo, par. naszej i Janczewska Angelika, panna zam. Stara Wrona, par. Stara Wrona. Zap. II. 
 6. Do Gościa Niedzielnego jest dołączona bardzo dobra książka autorstwa Anny Katarzyny Emmerich, niemieckiej mistyczki zmarłej prawie 200 lat temu. Książka zawiera wizje męki Jezusa. Jak każde prywatne objawienie nie powinny być one traktowane na równi z biblijnym opisem męki Pańskiej, jednak beatyfikacja autorki przez Jana Pawła II  nadaje jej pismom wyjątkowy charakter. Koszt tygodnika z książką wynosi – 6 zł. 

 Msze święte od 24  - 30 III 2014 roku

Poniedziałek

godz. 16.00 +  Jerzy Wroński -  Gregorianka

Wtorek

godz. 16.00 +  Gregorianka

Środa

godz. 16.00 +  Gregorianka

godz. 16.45  O łaskę zdrowia dla Grzegorza

Czwartek

godz. 16.00 +  Gregorianka

godz. 16.45 + Władysław Grabowski, Władysława Oporska, Józef i Paulina

                           Dziedzic       

Piątek

godz. 7.30 + Gregorianka

godz. 16.00 +  Stanisław Długoszewski int. p.

Sobota

godz. 7.30  +  Gregorianka 

godz. 16.00 + Zofia Tomaszewska int. p.

Niedziela

godz. 9.00 +  Feliks i Władysława Załęccy i r-nę Załęckich

godz. 10.45 W  intencji parafian i gości

godz. 16.00 + Gregorianka

 

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe