II Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2015 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dzisiejszą, drugą niedzielę Wielkiego Postu, nazywamy niedzielą Przemienienia Pańskiego ze względu na proklamowaną dziś perykopę ewangeliczną o tym wydarzeniu lub niedzielą Abrahama z uwagi na pierwsze czytanie, mówiące o tej postaci. Jest to również pierwsza niedziela marca. Ponieważ po sumie śpiewamy Gorzkie Żale dlatego po Mszy Świętej o godz. 9.00 odmówimy, jak co miesiąc, modlitwy o owocne przeżycie peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii (2 października br.).
 2. Dzisiaj, 1 marca, przeżywamy kolejny Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, polskie święto państwowe, ustanowione 3 lutego 2011 roku. „Żołnierze Wyklęci” to antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, po II-ej wojnie światowej. Ludzie ci stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Za miłość do Ojczyzny cierpieli i oddawali życie. Bądźmy im wdzięczni za to co uczynili dla nas i dla Polski. Miesiąc marzec jest poświęcony św. Józefowi. Starajmy się odmawiać, szczególnie w tym miesiącu, Litanie do Patrona Rodzin i Ojców.
 3. W drugą niedzielę Wielkiego Postu zbieramy ofiary do puszek na pomoc misjonarzom, którzy głoszą Ewangelię Chrystusa na wszystkich kontynentach.
 4. W środę przypada święto św. Kazimierza, królewicza. Jak w każdą środę będziemy modlić się przed Mszą Świętą w intencji pielgrzymów, którzy w ciągu roku przybywają do naszego Sanktuarium.
 5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź święta w pierwszy piątek od godz. 15.30.
 6. Za tydzień – trzecia niedziela Wielkiego Postu i Dzień Kobiet. Matki, siostry, żony, narzeczone i koleżanki polećmy w modlitwie Panu Bogu i postarajmy się, żeby tego dnia każdy miał powód do radości.
 7. Przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej ( głównie młodzież) będą rozprowadzać, od następnej niedzieli, przed kościołem  baranki wielkanocne. Ofiary zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom będącym w potrzebie. Dzieci szkolne otrzymają na katechezach „skarbonki wielkopostne” przeznaczone na gromadzenie drobnych oszczędności dla biednych. Przyniosą je do ołtarza w procesji z darami ofiarnymi podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
 8. Zachęcam  do uczestnictwa w gorzkich żalach w niedzielę po sumie i drodze krzyżowej w piątek o godz.16.30 oraz do spełniania innych czynów pokutnych, a także do podejmowania starań mających na celu zyskiwanie odpustów zupełnych.
 9. Od dzisiejszej niedzieli ( 1 marca br.) Msze Święte, w niedziele, będą sprawowane o godz. 9.00 – 10.45 i 16.00.
 10. Młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania zapraszam w najbliższą sobotę ( 7 marca) na spotkanie w salce katechetycznej w plebanii. Grupa pierwsza ( kl. II i III Gimnazjum) – godz. 10.00; grupa druga (kl. I – szkoły średnie i zawodowe) – godz. 11.00.
 11. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Emilia Turczyńska, panna pochodząca z Cieciurk, par. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku i Machnacki  Arkadiusz, kaw. zam. Dzierzążnia, par. św. Achacjusza w Skołatowie. Zap. II.
 12. Zachęcam  do nabycia prasy katolickiej.

   Msze święte od 2  – 8 III 2015 roku

Poniedziałek

godz. 16.00 + Celina i Edward Jakubowscy, Barbara Nowicka, Jan

                         i Marcjanna Kamaszewscy, Henryka i Jerzy Rutkowscy

   Wtorek

godz. 16.00 + Stanisław Bandych int. p.                                         

    Środa 

godz. 16.00 +  dziadków Niedziałkowskich, Halina i Kazimierz

                          Marciszewscy

      Czwartek 

godz. 16.00 + Jan Chojnacki i r-ców Balcerzaków

    Piątek

godz. 16.00 +  Józef i Irena Pawlak

godz. 16.30 DROGA KRZYŻOWA

   Sobota

godz. 16.00 + Mirosław Obrębski

      Niedziela

godz. 9.00  + Władysława (k), Lucjan, Bogumił, Zbigniew i Krzysztof

                         Szczepankowsy 

godz. 10.45 + W intencji Parafian i Gości

godz. 16.00  + Tadeusz Szczepański – 25 rocznica śmierci

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

I Niedziela Wielkiego Postu – 22 lutego 2015 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. W okresie Wielkiego Postu katechumeni przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Natomiast my przez pokutę, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się do odnowienia obietnic chrztu świętego w Wigilię Paschalną. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi krzyżowej ( piątek- godz. 16.30) i gorzkich żali ( niedziela po sumie), odprawiane od początku tego okresu.
 2.  Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, ale czas pokuty Kościoła trwa nadal. Przypomnijmy sobie w tym miejscu przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych: wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. W Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek; prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia;  dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie lub przez Internet. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek. 
 3. W następną niedzielę, 1 marca, po Mszy Świętej o godz. 9.00 będziemy modlić się o dobre przygotowanie się i owocne przeżycie Nawiedzenia naszej parafii ( 2 października br.) kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Będzie to pierwsza niedziela marca. Od tej niedzieli oprócz Mszy świętej o godz. 9.00 i 10.45 będzie sprawowana trzecia Msza Święta o godz. 16.00.
 4. Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego Postu  przypada Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy. Tego dnia będziemy zbierać do puszek ofiary na ogólnopolski Fundusz Misyjny.
 5. Młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania zapraszam w sobotę ( 28 lutego) na kolejne spotkanie do salki katechetycznej. Pierwsza grupa, kl. I – szkoły średnie i zawodowe na godz. 10.00 i pozostali na godz. 11.00.
 6. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej.
 7. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Emilia Turczyńska, panna pochodząca z Cieciurk, par. św. Maksymiliana Kolbego i Arkadiusz Machnacki, kaw. zam. Dzierzążnia, par. św. Achacjusza w Skołatowie. Zap. I.

   Msze święte od 23 II  – 1 III 2015 roku

Poniedziałek

godz. Msza św. w intencji misji

   Wtorek

godz. 17.00 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo                                       

                        w rocznicę urodzin

     Środa 

godz. 16.00 + Edmund Kolankowski int. p.

      Czwartek 

godz. 16.00 + Kazimierz Bluszcz  int. p.

    Piątek

godz. 16.00 +  Henryk, Stanisława i Ireneusz Szymańscy

godz. 16.30 DROGA KRZYŻOWA

   Sobota

godz. 16.00 + Roman Grabowski

godz. 16.30  Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla P. Elżbiety

                        Osińskiej w 80 rocznicę urodzin – int. wnucząt

      Niedziela

godz. 9.00  +  Jadwiga Szewczak w 14 rocznicę śmierci 

godz. 10.45 + W intencji Parafian i Gości

godz. 16.00  + Wiesław Szarff – I rocznica śmierci

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

VI Niedziela w ciągu roku – 15 lutego 2015 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – szósta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie 48. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W odpowiedzi na apel Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości zachęcam do podjęcia  dobrowolnej abstynencji od alkoholu na okres Wielkiego Postu albo na dłuższy czas, dla ratowania ludzi uzależnionych od alkoholu i odnotujcie tę decyzję w parafialnej Księdze Trzeźwości, wyłożonej  przed ołtarzem bocznym św. Stanisława Kostki.
 2.  W najbliższą środę – zwaną Środą Popielcową – rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czyli czas 40-dniowego przygotowania paschalnego, a zarazem okres pokuty w Kościele a także czas Komunii Świętej wielkanocnej. W Środę Popielcową rozpoczną się także kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Msze Święte, połączone z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty za grzechy, celebrowane będą o godz. 10.00 i 16.00
 3. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły, nazywany inaczej ilościowym. Polega on na tym, że wierny tylko raz je do syta, a dwa razy lekko się posila. Prawem do wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście ścisłym są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Więcej na temat wstrzemięźliwości, postu i dni pokuty, powiem w przyszłą niedzielę.
 4. W piątki Wielkiego Postu, po Mszy Świętej o godz. 16.00, Droga Krzyżowa o godz. 16.30.
 5. W niedziele Wielkiego Postu, po Mszy Świętej o godz. 10.45, Gorzkie Żale. Gorąco zachęcam parafian do licznego udziału w drodze krzyżowej i gorzkich żalach oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego.
 6. 22 lutego (niedziela) 2015 roku przypada 84 rocznica objawień w Płocku Pana Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie.
 7. W najbliższą sobotę zapraszam młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania,  na kolejne spotkanie do salki katechetycznej na godz. 10.00, kl. I ze Szkół średnich i zawodowych i na godz. 11.00, kl. II i III – młodzież z Gimnazjum.
 8. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Monika Sikorska, panna pochodząca z Podsmardzewa, par. naszej i Mateusz Kornatowski, kawaler pochodzący z Kozimin Starych, par. św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Zap. II.
 9. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

   Msze święte od 16  – 22 II 2015 roku

Poniedziałek

godz. 16.00 +  Maria Kubala

   Wtorek

godz. 16.00  O powrót do zdrowia dla Wiesławy Kmiecińskiej

     Środa 

godz. 10.00  W intencji Parafian

godz. 16.00 + Jarosław Jaworski – 4 rocznica śmierci

      Czwartek 

godz. 16.00 + Edmund Kolankowski int. p.

    Piątek

godz. 16.00 +  Henryk i Władysława Kocińscy

godz. 16.30 DROGA KRZYŻOWA

   Sobota

godz. 16.00 + Stanisław Długoszewski – I rocznica śmierci 

      Niedziela

godz. 9.00  +  Tadeusz Dumański – II rocznica śmierci

godz. 10.45 + Lucyna i Jan Ziembińscy i Maria Ziembińska  

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

V Niedziela w ciągu roku – 8 lutego 2015 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – piąta niedziela w ciągu roku. Po zakończeniu Mszy Świętej dzieci zapraszam po karteczki – kontrolki, które wklejamy do zeszytu do religii.
 2.  W środę – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. U nas Msza Święta dla chorych i osób w podeszłym wieku będzie sprawowana o godz. 16.00. Przed Eucharystią modlić się będziemy na różańcu w intencji chorych, cierpiących i wszystkich, którzy leczą i pielęgnują chorych.
 3.  W sobotę – święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy. Przypomina nam ono obowiązek modlitwy za narody Europy, aby pozostały wierne swym chrześcijańskim korzeniom. Również w sobotę przypada wspomnienie św. Walentego, patrona osób chorych psychicznie i zakochanych. Starajmy się pamiętać o nich w modlitwie i codziennym postępowaniu nacechowanym życzliwością.
 4. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszam, w sobotę (14 lutego), na kolejne spotkanie do salki katechetycznej w plebanii. Pierwsza grupa ( kl. I – szkoła średnia) o godz. 10.00; grupa druga ( kl. II i III Gimnazjum) o godz. 11.00.
 5. Za tydzień – szósta niedziela w ciągu roku i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. Na temat zobowiązań abstynenckich od alkoholu i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka powiemy więcej w przyszłą niedzielę.
 6. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby: Monika Sikorska, panna pochodząca z Podsmardzewa, par. nasza i Mateusz Kornatowski, kawaler pochodzący ze Starych Kozimin, par. św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Zap. I.
 7. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej.
 8. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: 10 II – św. Scholastyka, dziewica, siostra św. Benedykta z Nursji we Włoszech. Żyła na przełomie V i VI wieku (wspomnienie obowiązkowe); 14 II – Cyryl i Metody; 14 II – św. Walenty.

   Msze święte od 9  – 15 II 2015 roku

Poniedziałek

godz. 16.00 +  Celina Jakubowska int. p.

   Wtorek

godz. 17.00 + r – ców Daniela i Edward Wasiljew

     Środa 

godz. 15.40 -  RÓŻANIEC

godz. 16.00 W intencji ludzi chorych i cierpiących

      Czwartek 

godz. 16.00 + Jerzy Rajczak int. p.

    Piątek

godz. 16.00 +  Zdzisław Morawski int. p.

   Sobota

godz. 16.00  Msza święta ślubna –                                                              

                       Joanna Wróblewska i Piotr Baprawski

godz. 17.00  + Józefa Kwiatkowska w 6 rocznicę śmierci

      Niedziela

godz. 9.00  + r-ców Jan i Krystyna Bandych

godz. 10.45  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki  Bożej

                        dla Aleksandry i Mateusza z rodzinami

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

IV Niedziela w ciągu roku – 1 lutego 2015 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – czwarta niedziela w ciągu roku, która wzywa nas do otwarcia się na głos przemawiającego do nas Boga. Jest to pierwsza niedziela lutego. Po sumie adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Przypominam, że jest to kolejna adoracja przygotowująca nas do nawiedzenia, naszej diecezji i parafii ( 2 października br.), Matki Bożej Częstochowskiej w Jej cudownym wizerunku.
 2. Jutro – święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 10.00 i 16.00.  Poświęcenie gromnic podczas Mszy Świętych celebrowanych o godz. 10.00 i 16.00. Gromnicę można kupić w zakrystii. Składka na tacę będzie przeznaczona na potrzeby klasztorów klauzurowych, których mieszkańcy ustawicznie modlą się w intencjach Kościoła i świata a więc także i za nas.
 3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. w  pierwszy  piątek w od godz.15.30.
 4. Pragnę poinformować, że sakramentu bierzmowania udzieli, młodzieży naszej parafii, ks. Infułat Wojciech Góralski – delegat ks. bpa ordynariusza, 26 kwietnia br.  (niedziela). W najbliższą sobotę ( 7 II ) zapraszam młodzież kl. II i III Gimnazjum na godz. 10.00 do sali katechetycznej, a młodzież z kl. I  Szkół średnich na godz. 11.00. Będą to spotkania przygotowujące młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 5. Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego, do którego jest dołączona płyta DVD z 4 ostatnimi odcinkami serialu fabularnego o św. Teresie. Jest też Rycerz Niepokalanej i Mały Rycerzyk.
 6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: + Celina Jakubowska, która przeżyła 83 lata. Od uczestników pogrzebu będzie odprawionych 10 Mszy Świętych. Oprócz tego 2 Msze Święte będą sprawowane od rodziny Błaszczaków i Dudziejów oraz kolejne 2 od innych rodzin. Rodziny te ofiarowały Msze Święte zamiast wiązanek kwiatów. Bardzo popieram tę inicjatywę ofiarowania Eucharystii, za zmarłych, zamiast kwiatów. Drugi zmarły to + Wacław Dymkowski z Koliszewa, który przeżył 68 lat. Od uczestników pogrzebu będą sprawowane 3 Msze Święte. Zmarły Wacław przed śmiercią przebywał w Ośrodku Opieki w Trzciance, na terenie Gminy Regimin.
 7. W sobotę, 31 stycznia, zmarł ks. kan. Edmund Antczak, emerytowany proboszcz parafii św. Antoniego w Sarbiewie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 3 lutego, w Płoniawach (diecezja łomżyńska). Ks. Edmund Antczak odszedł do wieczności w wieku 76 lat.
 8. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:  3 II – św. Błażej, biskup Sebasty w Armenii i męczennik z IV wieku (wspomnienie obowiązkowe); 5 II – św. Agata, dziewica i męczennica z czasów cesarza Decjusza (wspomnienie obowiązkowe);  6 II – święci męczennicy japońscy Paweł Miki i Towarzysze z XVI wieku (wspomnienie obowiązkowe).

   Msze święte od 2  – 8 II 2015 roku

Poniedziałek

godz. 10.00 +  Za zmarłych rodziców Oździńskich

godz. 16.00 + Łukasz Popiołkowski                                                                          

   Wtorek

godz. 16.00 + Piotr Osiński int. p.

     Środa 

godz. 16.00 + Zdzisław Morawski int. p.

      Czwartek 

godz. 16.00 + Jan Stańczak int. p.

    Piątek

godz. 16.00 +  Irena i Henryk Podgrudny

   Sobota

godz. 16.00 +  Mateusz Sikorski int. p. ( z racji imienin)

      Niedziela

godz. 9.00  +  Daniela Wasiljew, Jacek i Marcin Wasiljew

godz. 10.45  W intencji Parafian i Gości

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe