NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Obraz Matki Bożej

Obraz Matki Bożej

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXVII Niedziela w ciągu roku – 4 października 2015

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – dwudziesta siódma niedziela w ciągu roku, a zarazem pierwsza niedziela października. Miesiąc ten z woli papieża Leona XIII od 1885 roku jest miesiącem różańcowym. Liturgia słowa porusza dziś sprawę nierozerwalności małżeństwa. Wiele uwagi małżeństwu i rodzinie poświęca także obecny papież Franciszek, który obchodzi dziś swoje imieniny. Wspierajmy papieża oraz małżeństwa i rodziny modlitwą różańcową odmawianą w kościele lub w domach rodzinnych.
 2. Przypominam, że nabożeństwa różańcowe w dni powszednie odprawiamy po Mszy Świętej wieczornej, a w niedziele –  po każdej Mszy Świętej.
 3. W środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w 1571 roku, odniesionego dzięki modlitwie różańcowej.
 4. Za tydzień – dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku, a zarazem XV Dzień Papieski, który będziemy przeżywać pod hasłem: „Jan Paweł II – patron rodziny ”. Zbiórka do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin polskich, organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 5.  Miniony tydzień był dla naszej wspólnoty parafialnej czasem szczególnych łask, jakie od Boga otrzymaliśmy przez wstawiennictwo M. B. Częstochowskiej. Pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie tych pięknych uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej, w Jej cudownym wizerunku. Panie: Elżbieta Dalgiewicz i Hanna Sosińska posprzątały teren przy kościele. Państwo Gierkowscy zadbali o kwiaty na terenie przykościelnym. Różne prace wykonywali: Bożena Chojnacka, Bogdan Szcześniewski i jego pracownicy, Grzegorz Grabowski, Benedykt Felczak, Robert Skwarski, Henryk Król i Wiesław Kacperski. Wszystkim, którzy włączyli się do pomocy dziękuję. Rodzina Państwa Szymankiewiczów z Milewa kupiła kwiaty, którymi został udekorowany kościół oraz tron do obrazu Matki Bożej. Serdecznie dziękuję za piękne kwiaty. Dziękuję asyście procesyjnej, dziewczynkom, które sypały kwiatkami oraz Paniom: Joannie Skwarskiej i Katarzynie Cichockiej, które opiekują się dziewczynkami. Dziękuję dzieciom i młodzieży, którzy  przedstawili program słowno-muzyczny w czasie czuwania, przed wizerunkiem Czarnej Madonny. Program przygotowały Panie ze szkoły Podstawowej w Smardzewie, Katarzyna Rajewska i Bogumiła Komorowska oraz Pan Stefan Godlewski od strony muzycznej. Dziękuję osobom, które witały Matkę Bożą oraz wszystkim, którzy włączyli  się do procesji z obrazem Pani Jasnogórskiej. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do orkiestry dętej z Sochocina za uświetnienie uroczystości. Dziękuję strażakom z Kępy, Milewa, Słoszewa i Smardzewa za obecność i pomoc w przebiegu uroczystości. Metalowe podstawy do flag wykonał Wasiak Andrzej z własnego materiału. Część materiału ofiarował Marcin Wroński.
 6. Osobom, które złożyły ofiary pieniężne na malowanie kościoła dziękuję. Członkinie Koła Różańcowego z Koliszewa ofiarowały 150. 00 zł.
 7. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

   Msze święte od 5 – 11 X 2015 roku

Poniedziałek

godz. 15.30 O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa

  Wtorek

godz. 15.30 +  Artur Kosobudzki  int. p.

Środa 

godz. 16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń Koła

                            Różańcowego z Koliszewa oraz za zmarłe członkinie

  Czwartek

godz. 16.00  + Stanisław Długoszewski int. p.

   Piątek

godz.16.00 + Ryszard Gawkowski – II rcznica śmierci

Sobota

godz. 16.00  Za zmarłych z rodziny Morawskich  i Tomaszewskich

   Niedziela

godz. 9.00 +  Stefan i Władysława Skibińscy i Andrzej Matusiak   

godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa i Katarzyny

                         Sikorskich w 25 rocznicę ślubu

godz. 16.00 + Helena i Kazimierz Kraśniewscy, brat Henryk i c. r-nę

                            Jasińskich i  Kraśniewskich

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXVI Niedziela w ciągu roku – 27 września 2015 roku

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku, a zarazem Światowy Dzień Turystyki. Słowo Boże tej niedzieli wzywa nas do unikania zazdrości, nieuczciwego bogacenia się i innych grzechów.
 2.  We wtorek – święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Zachęcam do częstego odmawiania modlitwy do św. Michała Archanioła, aby ograniczał wpływ szatana na nasze postępowanie.
 3.  W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota  miesiąca. Za tydzień pierwsza niedziela października. Na sumę zapraszam asystę procesyjną.
 4. W czwartek rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe, które odbywać się będą przez cały miesiąc w dni powszednie o godz. 16.30 po Mszy, a w niedziele – po Mszy Świętej  godz. 9.00 – 10.45 – 16.00. Wiernych, którzy nie będą mogli brać w nich udziału, zachęcam do odmawiania modlitwy różańcowej w swoich domach.
 5.  W środę i czwartek przeżywać będziemy rekolekcje przed przybyciem do naszej parafii kopii cudownego wizerunku Jasnogórskiej Matki. Spowiedź w środę i czwartek. W piątek o godz. 17.00 rozpocznie się powitanie Matki Bożej. Zachęcam bardzo serdecznie do udziału w rekolekcjach i w spotkaniach z Maryją z Jasnej Góry. Dla naszej wspólnoty parafialnej będzie to uroczystość wyjątkowa. Ostanie nawiedzenie NMP miało miejsce 18 marca 1976 roku. Ks. Kazimierz Przybyłowski, ówczesny proboszcz, napisał w kronice parafialnej, że w uroczystości przywitania Matki Bożej Jasnogórskiej wzięło udział około 3 tysięcy wiernych. Pewnie nas tyle nie będzie ale postarajmy się skorzystać z tej łaski, z tego szczególnego daru jakim jest spotkanie z Maryją – naszą Matką.    
 6. Każda rodzina otrzymała szczegółowy program tych uroczystości. Jeśli ktoś chciałby jeszcze taki program zabrać niech się zgłosi po Mszy Świętej.
 7. Odnowiliśmy krzyż na cmentarzu grzebalnym i została wykonana do niego podstawa metalowa. Prace te wykonał Marcin Wroński. Serdecznie dziękuję Panu Marcinowi i jego pracownikom, którzy mu pomagali.
 8. Bardzo serdecznie dziękuję Panom Adamowi i Marcinowi Stańczakom za przewóz dekoracji z Gralewa do naszej parafii oraz za przywóz obrazu M.B. z Płocka.  Przy strojeniu trasy przejazdu z cudownym wizerunkiem Pani Jasnogórskiej pomagało bardzo wiele osób.  Dziękuję strażakom z OSP ze Słoszewa Kolonii. Trudno wymienić wszystkich, ale Wojciech Kucharzak i Jacek Kucharzak  oraz Robert Skwarski ze Smardzewa  pracowali aż dwa dni, choć i inni bardzo gorliwie ich wspomagali. Dziękuję panom z Koliszewa, a pracowali: Jan Smoliński, Zenon Włodkowski i Zbigniew Gawkowski. Zachęcam do ustrojenia figur przydrożnych i domów. Niektórzy już to uczynili. Panie: Ewa Banasiewicz, Ewa Sosnowska, Joanna Osińska i Joanna Koźbiał pomagały przy prasowaniu chorągwi. Serdecznie dziękuję.
 9. Po Mszy Świętej o godz. 9.00 będzie spotkanie z dziećmi kl. III, natomiast po sumie zapraszam na spotkanie członków asysty procesyjnej.
 10. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.
 11. W minionym tygodniu odeszła do wieczności Alfreda Bluszcz, która przeżyła 83 lata. Od uczestników pogrzebu będzie odprawionych 7 Mszy Świętych.

 Plan rekolekcji przed Nawiedzeniem M. B. Częstochowskiej 

                          w Smardzewie 30 IX – 3 X 2015 roku.

                                Środa – 30 IX 2015 r

Godz. 9.00  – Godzinki o NMP

Godz. 9.30 -  Msza święta z kazaniem

Godz. 11. 30 Różaniec

Godz. 12.00 Msza święta z udziałem dzieci szkolnych

Godz. 16.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Godz. 17. 00 Msza święta z kazaniem

Godz. 20.30 Różaniec

Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

                                  Czwartek – 1 X 2015 r.

Godz. 9.00 Adoracja przed N. S.

Godz. 9.30 -  Msza święta z kazaniem

Godz. 11.30 Adoracja przed N. S.

Godz. Msza św. z udziałem dzieci

Godz. 16.30 Adoracja przed N. S. – Różaniec

Godz. 17.00 Msza św. z kazaniem

Godz. 20.30 Różaniec

Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

 Piątek 2 . 10. 2015

16.00 - Maryjne nabożeństwo oczekiwania

16.30 - Uroczysta procesja na miejsce przybycia Obrazu Matki Bożej i dalsze modlitewne oczekiwanie.

17.00 - Powitanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i Msza św. powitania pod przewodnictwem Ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego

20.00 - Nabożeństwo Różańcowe

21.00 - Apel jasnogórski

22.00 - Czuwanie Młodzieży

23.00 - Modlitwa różańcowa wdzięczności zmarłym za dar przekazania wiary – tajemnice chwalebne

24.00 - Pasterska Maryjna /dziękczynno-błagalna za dar powołania i o powołania/ celebrowana przez ks. Proboszcza Józefa Kacperskiego, i ks. Józefa Żbikowskiego, oraz Księży, którzy pracowali w naszej parafii.


Sobota 3. 10.2015

Czuwanie mieszkańców poszczególnych wiosek:

1.00 – 2.00 –  Kępa

2.00 – 3.00 – Milewo

3.00 – 4.00 – Koliszewo Północ i Koliszewo Południe

4.00 – 5.00 – Smardzewo k/kościoła, Działki i Spółdzielnia

5.00 – 6.00 – Słoszewo i Słoszewo Kolonia

6.00 –7.00 –  Wierzbówiec i Ćwiklinek

7.00 – 8.00 – Smardzewo Poduchowne, Smardzewo Kolonia i Podsmardzewo

8.00 – Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

9.00 – Msza św. z błogosławieństwem ludzi chorych, starszych z sakramentem namaszczenia chorych

11.00 – Różaniec

12.00 – Msza św. z błogosławieństwem niemowląt, dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz matek w stanie błogosławionym

15.00 – Msza św. na zakończenie nawiedzenia w parafii

Msze święte od 28 IX – 4 X 2015 roku

Poniedziałek

godz. 7.30 + Bogumiła Skalska

  Wtorek

godz. 7.30 +  Jerzy Rajczak int. p.

godz. 14.00 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo. dla P. Barbary i Jana

                         Konarzewskich

                        w 60 rocznicę ślubu   

Środa 

godz. 9.30 W intencji parafian

godz. 12.00 + Barbara Nowicka, Edward Jakubowski, Henryka i Jerzy

                            Rutkowscy

godz. 17.00 + Mateusz Sikorski int. kolegów i koleżanek oraz Pani

                              Wychowawczyni

  Czwartek

godz. 9.30  + Cecylia Jakubowska int. członkiń Koła Różańcowego ze                  

                            Smardzewa Kolonii  

godz. 12.0 + Jan Stańczak

godz. 17.00 + Łukasz Witulski, Barbara  i Zdzisław Gwiazdowscy, Wanda Ruszczak

Piątek

godz.17.00 Msza Święta przy  obrazie M. B. Częstochowskiej – ks. Biskup    

Sobota

godz. 9.00 W intencji chorych i cierpiących o łaskę zdrowia

godz. 12.00 W intencji dzieci i matek w stanie błogosławionym

godz. 15.00 Msza Święta dziękczynna na zakończenie peregrynacji                                                 obrazu M. B.  

   Niedziela

godz. 9.00 + Zofia, Aleksander, Czesław, Lucjan i Andrzej Porkuszewscy   

godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla P.

                          Hanny Załęckiej

godz. 16.00 + Bolesława Morawska w 8 rocz. śmierci

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXV Niedziela w ciągu roku – 20 września 2015

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – dwudziesta piąta niedziela w ciągu roku, a zarazem trzecia niedziela września, w którą Kościół w Polsce obchodzi Dzień Środków Społecznego Przekazu. W bieżącym roku przeżywamy go pod hasłem:  „ Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości”, zaczerpniętym z orędzia papieskiego przygotowanego na ten dzień. Dziś mamy dobrą okazję do zastanowienia się nad tym, jak korzystamy ze środków społecznego przekazu, także z mediów katolickich: TV Trwam, Radia Maryja i naszego radia diecezjalnego, a także z programów religijnych w innych mediach. Mamy też sposobność do zastanowienia się nad zagrożeniami, jakie mogą nieść ze sobą mass media, nad dokonywanymi przez nas wyborami programów i przygotowaniem młodego pokolenia do odpowiedzialnego korzystania ze środków przekazu. Dzisiejsza niedziela przypomina nam również obowiązek modlitwy za pracowników środków przekazu i finansowego wspierania mediów katolickich.
 2. W miniony piątek wspominaliśmy w liturgii Kościoła św. Stanisława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży, patrona diecezji płockiej i naszej parafii. Dziękuję rodzicom, którzy w tym dniu z dziećmi uczestniczyli w Eucharystii, a następnie w spotkaniu przy ognisku.  W dniu wczorajszym, w Rostkowie, w miejscu urodzin św. Stanisława, odbyły się modlitewne spotkania dzieci i młodzieży, którym przewodniczył ks. Bp Piotr Libera.  Dziś po Mszy świętej o godz. 9.00 będziemy modlić się przed obrazem i relikwiami świętego w intencji dzieci i młodzieży. Dziękuję ks. Andrzejowi Żywiałowskiemu z Płońska za przewodniczenie naszemu spotkaniu liturgicznemu.
 3. Jutro – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Zachęcam do modlitwy w intencji celników, którym patronuje św. Mateusz, a także o nowe powołania do służby Bożej i o błogosławieństwo niebios dla dzieła nowej ewangelizacji.
 4. Przygotowujemy się do spotkania z Matką Boską Częstochowską w Jej cudownym wizerunku. Zachęcam, każdego z nas, do osobistej modlitwy w intencji owocnego przeżycia spotkania z Matką Jasnogórską. Od 4 października br. rozpocznie się nawiedzenie NMP Częstochowskiej, w Jej cudownym wizerunku, wszystkich rodzin naszej parafii. To nawiedzenie rozpocznie się od mieszkańców Kępy.
 5. W ostatnim czasie wiele osób włączyło się do pomocy przy wykonywaniu różnych prac w kościele i na cmentarzu grzebalnym. Pan Bogdan Szcześniewski i Tomasz Dumański zdjęli obraz Matki Bożej Wniebowziętej z ołtarza głównego. Jacek Kucharzak, własnym pojazdem, zawiózł obraz do Płocka, gdzie zostanie odnowiony. Marcin Wroński wraz z pracownikami przetransportowali krzyż z cmentarza do stolarza, by dokonać zabezpieczenia go przed niszczeniem. Przy tej pracy pomagali również  pracownicy od Pana Bogdana Szcześniewskiego. Pani Elżbieta Dalgiewicz i Hanna Sosińska pomagały przy sadzeniu krzewów i porządkowały teren przy kościele. Wszystkim osobom, które wykonały różne prace, na rzecz naszej wspólnoty, serdecznie dziękuję.
 6. Dzieci kl. III po Mszy świętej niedzielnej o godz. 9.00 zapraszam, od następnej niedzieli, na spotkania przygotowujące do pierwszej Komunii świętej.   
 7. Zachęcam do zaopatrzenia się w prasę katolicką.

          Msze święte od 21 – 27 IX 2015 roku

Poniedziałek

godz. 7.30 O powrót do zdrowia dla żony Ewy i wnuczki Oli

godz. 18.00 +  Jadwiga Wasiak – Gregorianka

   Wtorek

godz. 13.00 +  Alfreda Bluszcz – Msza święta pogrzebowa

godz. 18.00 + Gregorianka

Środa 

godz. 17.00 + Gregorianka – ostatnia

godz. 18.00 + Józef Konopski

     Czwartek 

godz. 15.45 + Krzysztof Włodkowski i Stanisław Gierkowski

    Piątek

godz. 7.30 + Piotr Osiński int. p.

   Sobota

godz. 7.30 +  Stefania i Aleksander Gnatowscy

    Niedziela

godz. 9.00  W intencji Parafian i Gości   

godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla P. Renaty i Zygmunta

                        Korzybskich w 30  rocznicę ślubu 

godz. 16.00 + Tomasz Karpiński 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

XXIV Niedziela w ciągu roku – 13 września 2015

Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś – dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku, a zarazem kolejny dzień fatimski i rozpoczęcie V Tygodnia Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Przeżywać go będziemy pod hasłem:          „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”. Teksty dzisiejszej liturgii słowa podpowiadają nam, że w wychowaniu młodego pokolenia i samowychowaniu należy kłaść nacisk na naśladowanie Chrystusa w dźwiganiu krzyża i na mobilizowaniu do wiary, która wyrażać się będzie w czynach, a przy tym liczyć na pomoc Bożą.  Procesja fatimska dziś po Mszy Świętej o godz. 18.00.  Przypominam, że dzisiaj  Mszy Świętej o godz. 16.00 nie będzie.
 2. Jutro przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus, i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa. Żyjemy w czasach, gdy znak krzyża bywa źle traktowany przez niektórych, zatem weźmy udział we Mszy Świętej i uczczeniu relikwii krzyża św. Msze Święte w naszym kościele jutro o godz.7.30 i 18.00. Parafia  Sochocin przeżywa jutro uroczystość odpustową, która jest przeniesiona na niedzielę 20 września. Natomiast w Dziektarzewie odpust jutro. Suma  o godz. 11.30.
 3. We wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jej opiece powierzymy wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii i tych, którzy się z nami modlą. Przed Mszą Świętą o godz. 18.00 będziemy się modlić na różańcu.
 4. W czwartek przypada 76. rocznica najazdu Związku Radzieckiego na Polskę. W naszych modlitwach będziemy polecać Bogu wszystkich, którzy zginęli na Wschodzie, a także naszą Ojczyznę i sprawę pokoju na świecie.
 5. W piątek będziemy obchodzić święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, naszej diecezji i parafii, a także patrona dzieci, młodzieży i wielu z nas. Dzieci szkolne zapraszam na Mszę Świętą o godz. 17.00. Po Eucharystii będzie spotkanie przy ognisku.
 6. W sobotę 19 września br. w Rostkowie k/Przasnysza, w miejscu urodzin św. Stanisława Kostki, odbędzie się spotkanie dzieci i młodzieży z naszej diecezji oraz sąsiednich diecezji.  Dzieci, które chciałyby wziąć udział w tym spotkaniu niech zgłoszą się  po Mszy Świętej lub w godzinach popołudniowych.     
 7. W następną niedzielę,  na Mszę Świętą na godz. 9.00, zapraszam dzieci i młodzież. Po Eucharystii będzie nabożeństwo do św. Stanisława Kostki – Patrona naszej parafii. Będzie to kolejna uroczystość odpustowa.
 8. Za tydzień – dwudziesta piąta niedziela w ciągu roku a zarazem Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony w Polsce w trzecią niedzielę września.
 9. Rodzinom, które złożyły ofiary na malowanie kościoła składam serdeczne podziękowanie. Mieszkańcom Smardzewa Działki i Spółdzielnia dziękuję za wieniec dożynkowy i 236 złotych, które ofiarowali na malowanie kościoła. Kosze z warzywami i owocami przygotowali mieszkańcy: Koliszewa  Północ i Południe, Smardzewo Poduchowne i Smardzewo k/ kościoła. Wszystkim za trud przygotowania dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję asyście procesyjnej za udział w sumie odpustowej.
 10. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.
 11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności + Halina Długołęcka, która przeżyła 91 lat.  Od uczestników pogrzebu będzie odprawionych 7 Mszy Świętych. Polećmy ją miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”.

     Msze święte od 14 – 20 IX 2015 roku

Poniedziałek

godz. 7.30 + Jadwiga Wasiak – Gregorianka

godz. 18.00 + Mateusz Sikorski int. p.

   Wtorek

godz. 7.30 + Gregorianka

godz. 18.00 O łaskę zdrowia dla Łucji

Środa 

godz. 17.00 + Gregorianka

godz. 18.00 + Edyta Gawenda

     Czwartek 

godz. 18.00 + Gregorianka

    Piątek

godz. 7.30 + Gregorianka

godz. 17.00 W intencji dzieci i młodzieży

     Sobota

godz. 7.30 + Gregorianka

godz. 18.00 + Janina, Ryszard, Anna i Beatka Kowalscy int. p.  

  Niedziela

godz. 9.00  + Jarosław Sztęgierski -  2 rocznica śmierci   

godz. 10.45 + Gregorianka

godz. 16.00 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Kingi Żbikowskiej w

                          18 rocznicę  urodzin   

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe