IX Niedziela w ciągu roku – 29 V 2016 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Jeszcze dziś – godz. 15.40, jutro i pojutrze o godz. 18.30 odprawimy majowe nabożeństwa. Od środy natomiast rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy Świętej porannej lub wieczornej.                          2. We wtorek, w ostatni dzień maja, będziemy obchodzić święto Nawiedzenia NMP. To nie tylko święto odwiedzin matki Świętego Jana Chrzciciela przez Maryję, lecz również, a może przede wszystkim, spotkanie Mesjasza z prorokiem. Zachęcam do udziału w ostatnim nabożeństwie majowym.                                                                                                                        3. W środę, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pragniemy w tym dniu otoczyć naszą modlitwą wszystkie dzieci, do czego zachęcam też wszystkich parafian.       4.  W czwartek o godz. 18.00 Msza Święta i procesja eucharystyczna na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po procesji będzie poświęcenie wianków. Zapraszam asystę procesyjną oraz wszystkich wiernych do udziału w tym nabożeństwie. Eucharystia, dziękczynna i o Boże błogosławieństwo, będzie sprawowana w intencji mieszkańców Ćwiklinka na zakończenie peregrynacji  obrazu M. B. Częstochowskiej w tej wiosce. Po nabożeństwie obraz zabiorą  mieszkańcy Smardzewa Kolonii.                                                                                                                      5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek ( spowiedź, dla kandydatów do bierzmowania od godz. 17.15) i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas czerwcowego nabożeństwa w sposób szczególny będziemy modlić się o święte powołania do służby Bożej.                                                                                                          6. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Będziemy wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi ludzkie oraz będziemy prosili, by wszyscy kapłani w Sercu Jezusowym znajdowali siłę i moc do codziennej posługi i źródło własnego uświęcenia.            7. W sobotę, 4 czerwca,  przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.                       8. 11 czerwca, w sobotę, będziemy uroczyście żegnać Matkę Bożą Częstochowską, w Jej cudownym wizerunku, w Płocku. Chętni na wyjazd do Płocka, na zakończenie peregrynacji obrazu Maryi Jasnogórskiej, niech zgłaszają się do następnej niedzieli.                            9. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

   Msze święte od  30 V – 5 VI 2016 roku

  Poniedziałek

godz. 17.00 O zdrowie dla Alicji Drążkiewicz

godz. 18.00  + Zdzisław i Barbara Gwiazdowscy – Gregorianka

  Wtorek

godz. 7.30 + Władysław Wiśniewski int. p.

godz. 18.00 +  Gregorianka

     Środa 

godz. 18.00 + Gregorianka                                                                                                          

   Czwartek

godz. 16. 00  +  Gregorianka

godz. 18.00 W intencji mieszkańców Ćwiklinka

  Piątek

godz. 7.30 + Jan Królikowski int. p.

godz. 18.00 +  Grgorianka

  Sobota

godz. 7.30 + Gregorianka  

godz. 18.00  + r-ców Bolesław i Janina Miecznikowscy i Stanisław

                             Miecznikowski  

   Niedziela

godz. 9.00 +  Wiesława Kmiecińska i r-ców Anna i Stefan Kmiecińscy 

godz. 10. 45 Dziękczynna i o Boże  błogosławieństwo dla P. Zygmunta i

                         Jadwigi Kołodziejczyk w 45 rocznicę ślubu

godz. 16.00 +  Gregorianka

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 22 V 2016 ROKU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. Niech zatem każdy znak krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy, niech będzie zawsze naszym odważnym wyznaniem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego – jednego Boga w Trójcy Osób.
 2. Przez wszystkie dni maja trwa w naszym kościele o godz. 18.30 wspólna modlitwa maryjna. Zachęcam do udziału w niej.
 3.  We wtorek, 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Jest to również, ogłoszony przez Benedykta XVI, dzień powszechnej modlitwy za Kościół w Chinach. Ta intencja będzie nam towarzyszyć podczas nabożeństwa majowego. Zachęcam też wszystkich parafian do indywidualnej modlitwy w tej intencji oraz w intencji naszych sióstr i braci chrześcijan cierpiących prześladowania.
 4. W czwartek, 26 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Msze Święte zostaną odprawione o godz. 8.00 i 10.00. Po Eucharystii o godz. 10.00 wyruszymy  w procesji z Jezusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy. Proszę o przygotowanie ołtarzy, sztandarów, feretronów i chorągwi, udekorowanie naszych domów. Dziewczynki pierwszokomunijne  zapraszam  do sypania kwiatków.  Przypominam, że jest to uroczystość, w którą katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej. Proszę, aby Ołtarze na Boże Ciało przygotowali mieszkańcy: 1) Słoszewo i Słoszewo Kolonia, 2) Kępa, 3) Koliszewo Północ i Koliszewo Południe, 4) Smardzewo Działki i Smardzewo Spółdzielnia. 
 5. W tym roku uroczystość Bożego Ciała zbiega się ze świętem naszych mam. O naszych mamach w tym uroczystym dniu będziemy pamiętać w modlitwie.
 6.  W sobotę, 28 maja przypadnie 35. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. Wyszyńskiego. Przez cały sobotni dzień będzie nam towarzyszyć modlitwa o jego rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy.
 7. Bardzo serdecznie dziękuję asyście procesyjnej, dziewczynkom, które sypały kwiatkami, służbie liturgicznej, ministrantom, pracownikom kościelnym za aktywny udział w czasie odpustu w Zesłanie Ducha Świętego i NMP – Matki Kościoła. Pragnę podziękować Państwu Gierkowskim za troskę o kwiaty przy naszej świątyni. Panu Zygmuntowi Kołodziejczykowi składam podziękowanie za obsługę dzwonów. Pan Sławomir Szcześniewski skosił trawę na cmentarzu grzebalnym, a Pan Paweł Czarnecki na łączce naprzeciw kościoła. Pani Bożena Chojnacka pomagała przy sprzątaniu kościoła. Wszystkim osobom, które wymieniłem i wielu innym bardzo dziękuję za pomoc w utrzymaniu porządku w świątyni i wokół kościoła. Panie: Joanna Skwarska i Katarzyna Cichocka opiekują się dziewczynkami, które sypią kwiatkami w czasie procesji eucharystycznych. Proszą te Panie, by osoby które mają niepotrzebne kwiaty przekazały je dziewczynkom do procesji z Najświętszym sakramentem.              
 8. Wychodząc z kościoła można nabyć   prasę katolicką.
 9.  Zachęcam do włączenia się do pięknej akcji pomocy dla Leosia Duszy, trzyletniego chłopca, który będzie miał kolejną operacje serca. Przy wyjściu z kościoła będą stać wolontariusze ze skarbonkami do których możemy wrzucić jakąś ofiarę pieniężną, dar naszego serca, dla potrzebującego dziecka. Pieniądze są zbierane na opłacenie  operacji.
 10. W dniu wczorajszym odbył się pogrzeb + Stanisława Milewskiego z Milewa, który przeżył 75 lat. Od uczestników pogrzebu będzie odprawionych 5 Mszy Świętych.

Msze święte od  23 -29 V 2016 roku

  Poniedziałek

godz. 7.30 + Henryk Tomaszewski int. p.

godz. 18.00  + Zdzisław i Barbara Gwiazdowscy – Gregorianka

  Wtorek

godz. 17.00 Dziękczynna i błagalna w intencji Rodziny P. Lewickich

godz. 18.00 +  Gregorianka

     Środa 

godz. 16.30 + Gregorianka                                                                                                              Czwartek

godz. 8.00  +  Gregorianka

godz. 10.00 W intencji parafian i gości

  Piątek

godz. 17.00 + Jan Czarnecki

godz. 18.00 +  Grgorianka

  Sobota

godz. 7.30 + Gregorianka  

godz. 17. 45 Nabożeństwo majowe

godz. 18.30 Msza Święta ślubna: Anna Stańczak i Marcin Garlicki   

   Niedziela

godz. 9.00 +  Włodzimierz  Zimakowski w 15 rocznicę śmierci

godz. 10. 45 1) W intencji parafian i gości; 2) Gregorianka

godz. 16.00 +  Marianna Pawłowska w 7 rocznicę śmierci

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

Zesłanie Ducha Świętego – 15 maja 2016 roku

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.
 2. Nasza wspólnota parafialna przeżywa dzisiaj uroczystość odpustową. Msze Święte będą sprawowane o godz. 9.00 – 12.00 (suma z procesją) i o 17.00; o godz. 11.30 modlić się będziemy na różańcu. Sumę odpustową odprawi ks. kan. Stanisław Czyż z Raciąża. Kazania będzie głosił ks. prałat Daniel Brzeziński, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących, Matki Kościoła zwrócimy się jutro, w Jej święto poświęcone właśnie temu tytułowi uroczyście potwierdzonemu przez bł. papieża Pawła VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 r. Zapraszam do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw: o godz. 9.30 różaniec, a o godz. 10.00 Msza Święta z udziałem ludzi starszych, chorych i namaszczeniem chorych. Eucharystia o godz. 12.00 będzie sprawowana z udziałem dzieci i ich błogosławieństwem. O godz. 15.30 różaniec i nabożeństwo majowe, a o godz. 16.00 Msza Święta z udziałem pielgrzymów z Płońska.
 4. W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu
  i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie.
 5. W kolejny czwartek przypadnie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Ołtarze przygotowują: 1) mieszkańcy Słoszewa i Słoszewa Kolonii, 2) mieszkańcy Kępy, 3) mieszkańcy Koliszewa Północ i Koliszewo Południe, 4) mieszkańcy Smardzewa   
 6. 16 V – św. Andrzej Bobola, jezuicki kapłan, wspaniały duszpasterz, gorliwy kaznodzieja i spowiednik, którego życie jaśniało blaskiem prawdziwej wiary, dla której złożył swoje życie w ofierze; patron naszej Ojczyzny.
 7. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

 Msze święte od 16 – 22 V 2016 roku

  Poniedziałek

godz. 9.30 RÓŻANIEC

godz. 10. 00  W intencji Kół Różańcowych i członków szkaplerza świętego

godz. 12.00 + r-ców Józefa i Stanisław Oździńscy

godz. 15.30 Różaniec i Nabożeństwo majowe

godz. 16.00 W intencji pielgrzymów z Płońska  

  Wtorek

godz. 7.30 +  Wacław Dymkowski  int. p.

godz. 18.00 +  Zygmunt Korzybski int. Akcji katolickiej

     Środa 

godz. 18.00 +  ks. Marian Pikus                                                                                                                                        

Czwartek

godz. 18.00  +  Stanisław Żebrowski int. pog.

  Piątek

godz. 18.00 + Arkadiusz Leonczuk

  Sobota

godz. 16.00 Msza święta ślubna: Łukasz Kornatowski i Anita Maciejewska 

godz. 18.00 + Józefa Kwiatkowska

   Niedziela

godz. 9.00 +  Włodzimierz Grabowski w 6 rocznicę śmierci

godz. 10. 45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Radosława

                       Karwowskiego w 18 rocznicę urodzin

godz. 16.00 + Jan i Marianna Dzięgielewscy, dziadków Stanisław i 

                          Bronisława  Dzięgielewscy i Bolesław Dzięgielewski   

 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

Wniebowstąpienie Pańskie – 8 V 2016 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, by przygotować dla nas miejsce i tam na nas wszystkich oczekuje. Dzisiaj, na Mszy Świętej o godz. 10.45, dzieci kl. III przystąpią do pierwszej Komunii Świętej. Zapraszam dzieci, które dzisiaj przyjmą Pana Jezusa w Komunii świętej na tak zwany „Biały tydzień”, na Mszę Świętą o godz. 18.00, od poniedziałku do piątku włącznie. Rodzicom tych dzieci dziękuję za posprzątanie kościoła i udekorowanie kwiatami. Na nabożeństwo majowe zapraszam każdego majowego wieczoru o godz.18.30.
 2. Z racji niedzieli i uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego na jutro została przeniesiona uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
 3. Jutro także rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, którą przeżywać będziemy w przyszłą niedzielę. Zachęcam do uczestnictwa w tej specjalnej modlitwie o wylanie darów Ducha Pocieszyciela, którą odprawiać będziemy po wieczornej Eucharystii połączoną ze śpiewem litanii loretańskiej. W naszej parafii za tydzień odpust. Msze Święte o godz. 9.oo – 12.00 – 17.00. O godz. 11.30. różaniec. Szczegółowy program na stronie internetowej parafii i w kruchcie kościoła.
 4. W piątek przypada 99. rocznica pierwszego objawienia fatimskiego i 35. rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II. To dzień wspomnienia NMP Fatimskiej. Msza Święta o godz. 19.00, a następnie Nabożeństwo fatimskie z procesją.
 5. Chciałbym przypomnieć, że uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Paschalnej Pięćdziesiątnicy, a zatem też tzw. okres Komunii świętej wielkanocnej. Codziennie przed  Mszą Świętą można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby móc czynić zadość przykazaniom kościelnym – obowiązkowi raz do roku przystąpienia do spowiedzi świętej i przyjęcia w okresie wielkanocnym Jezusa w Komunii świętej.
 6. Dzisiaj parafia Sarbiewo przeżywa uroczystość odpustową św. Stanisława, bpa i męczennika.
 7. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.
 8. Wczoraj odbył się pogrzeb + Salomei Jasińskiej z Milewa, która przeżyła 93 lata. Od uczestników pogrzebu będzie odprawionych 9 Mszy Świętych, w tym jedna Msza Święta, zamiast kwiatów, od Pani Ireny Włodarskiej z Sochocina.

Program uroczystości odpustowych

w Smardzewie

14-15 maja 2016 roku

 14 maja (sobota)

20.30 – Różaniec

21.00 – Apel Jasnogórski

15 maja (niedziela)

9.00 – Msza św. z kazaniem

10.30 – Powitanie pielgrzymów

12.00 – Msza św. z kazaniem. Adoracja i procesja Eucharystyczna. Błogosławieństwo

17.00 – Msza św. z kazaniem

16 maja (poniedziałek)

Święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła.

9.30  –  Różaniec

10.00 – Msza św. z kazaniem dla ludzi chorych i starszych. Namaszczenie chorych

12.00 – Msza św. z kazaniem (dzieci)

16.00 – Msza św. z kazaniem. Pielgrzymka z Płońska

    13 MAJA   

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – GODZ. 19.00

Msza święta z kazaniem

Różaniec z prośbami do Matki Bożej

Procesja z Najświętszym Sakramentem

i figurą Matki Bożej Fatimskiej

Msze święte od 9 – 15 V 2016 roku

  Poniedziałek

godz. 7.30 + Wacław Dymkowski int. p.

godz. 18. 00  +  Stanisław Gwiazdowski, Wanda Ruszczak i Łukasz Witulski

  Wtorek

godz. 7.30 + Jerzy Kwiatkowski int. p.

godz. 18.00 + Józefa i Władysław Kubiszewscy, Zofia i Edward Szymańscy

     Środa 

godz. 17.00 O zdrowie dla Krystyny i o potrzebne łaski dla Kamila

godz. 18.00 +  Adam Wiśniewski

  Czwartek

godz. 18.00  +  r-ców Jana i Annę, siostrę Romanę Błaszczk, dziad.                        

                                Błaszczaków i Chłondzik

  Piątek

godz. 7.30 +  Janina Gwiazdowska i Barbara Zmysłowska

godz. 19.00 W intencji Koła Różańcowego w Koliszewie i mieszkańców

                          Koliszewo Północ Koliszewo Południe, Wierzbówiec,                    

                            Podsmardzewo

  Sobota

godz. 18.00 + Zofia Wiśniewska w 9 ., r-ców Martę i Józefa Wiśniewskich, br.

                            Wiśniewskich

godz. 20.30 Różaniec i Nabożeństwo majowe

godz. 21.00 Apel Jasnogórski   

   Niedziela

godz. 9.00 +  dziadków Wacława i Stanisław Olszewscy

godz. 12.00 W intencji parafian i pielgrzymów

godz. 17.00  1) +  Stanisław Dudek, 2) + Halina Wasiak, 3) Zofia i Henryk TomaszewsSławomir Romanowski, 4) Jan Stańczak 

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe

VI Niedziela Wielkanocy – 1 V 2016 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Dzisiaj zapraszam na pierwsze majowe nabożeństwo na godz. 10.45. Będziemy śpiewać też litanię do Matki Bożej o godz. 15. 40. Na wspólnym śpiewie litanii loretańskiej będziemy spotykać się codziennie, w dni powszednie, o godz. 18.30 po wieczornej Eucharystii. Zachęcam do odprawiania nabożeństwa majowego przy figurach przydrożnych.
 2. Podczas dzisiejszej modlitwy maryjnej będziemy modlić się w intencji ludzi pracy. 1 maja obchodzimy wspomnienie Świętego Józefa Rzemieślnika. W tym roku przypada ono dzisiaj, czyli w niedzielę, która rangą jest ważniejsza niż to wspomnienie. W modlitwie będziemy prosić dobrego Boga, aby podejmowany przez ludzi pracy trud przynosił im osobistą satysfakcję i zapewniał środki do życia. Będziemy modlić się też za tych, którzy poszukują pracy, by spotykali życzliwych ludzi gotowych pospieszyć im z pomocą. Po sumie będzie adoracja i procesja eucharystyczna z racji pierwszej niedzieli miesiąca.
 3. We wtorek, 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przyjdźmy w tym dniu do kościoła na Eucharystię. Msze Święte będą odprawione o godz.10.00 i 16.00. O godz. 9.30 rozpocznie się różaniec i będziemy szczególnie modlić się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. Niech przez ten cały świąteczny dzień towarzyszy nam modlitwa za Polskę i za Polaków w kraju i na emigracji. Również jutro, z okazji Dnia Polonii i Dnia Flagi, w swoich prywatnych pacierzach czy przez udział we Mszy Świętej wyraźmy troskę o duchowy i materialny ład i rozwój w naszej Ojczyźnie. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 dzieci kl. III będą miały krótkie spotkanie w kościele.
 4. W szóstym tygodniu Wielkanocy zanosimy swoje błaganie do Boga o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Ta intencja towarzyszyć nam będzie podczas nabożeństw majowych.
 5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania przypominam, że w piątek spowiedź będzie od godz. 17.15.
 6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Na Eucharystii o godz. 10.45 dzieci kl. III przystąpią do pierwszej Komunii świętej. Spowiedź dzieci przed pierwszą Komunią świętą, ich rodziców i członków rodziny w sobotę o godz. 8.30. W czwartek, na godz. 18.45, zapraszam rodziców do sprzątania kościoła. 
 7. Ojciec święty Franciszek zaapelował o zorganizowanie w diecezjach specjalnej zbiórki  na pomoc humanitarną dla Ukrainy w dniu 24 kwietnia 2016 roku. W naszej diecezji czynimy to dzisiaj, 1 maja 2016 roku. Zbiórka ofiar może być do puszek przed kościołem. W naszej parafii połowę tacy przeznaczymy na pomoc dla Ukrainy i dlatego nie będzie zbiórki przed kościołem. Serdecznie dziękuję za ofiary. 
 8. 4 maja przypada wspomnienie św. Floriana, patrona i orędownika strażaków oraz hutników. W następną niedzielę, 8 maja, zapraszam strażaków na Mszę Świętą o godz. 16.00, którą odprawię w intencji strażaków naszej parafii oraz sąsiednich miejscowości, którzy włączają się do różnych akcji na terenie naszej wspólnoty parafialnej.
 9. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.
 10. Wczoraj odbył się pogrzeb + Stanisława Żebrowskiego z Milewa, który przeżył 87 lat. Od uczestników pogrzebu będzie odprawionych  10  Mszy Świętych. Państwo Tomaszewscy i Zielińscy z Milewa ofiarowali jedną Mszę Świętą zamiast kwiatów.

  Msze święte od 2  - 8 V 2016 roku                  

  Poniedziałek

godz. 10.00 + Karolina  Cieślińska, Zygmunt i Marianna Kowalscy

godz. 18. 00  + r-ców Mariannę i Zygmunta

  Wtorek

godz. 9.30 RÓŻANIEC

godz. 10.00 Msza Święta dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Państwa

                       Zarzyńskich  w 40 rocznicę ślubu  

godz. 16.00 +  Aleksandra Grosińska, Józef i Tadeusz Grosińscy    

  Środa 

godz. 18.00 + Wanda, Stefan i r-ców  Olewnickich 

  Czwartek

godz. 18.00  +  Czesława Szczutowska    

  Piątek

godz. 17.00 +  Józef Dworakowski w 14 rocznicę śmierci, Anna Piórkowska

                            i Maryla  Kurek

godz. 18.00 + Adam Sass, r-ców Marianna i Ryszard Jasińscy

   Sobota

godz. 17.00  Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla P. Anieli i Andrzeja

                         Załęckich w 60 rocznicę urodzin  

godz. 18.00 +  Krystyna i Stanisław Bandych int. p.

   Niedziela

godz. 9.00 +  Stanisław Miecznikowski

godz. 10.45 W intencji dzieci kl. III – Pierwsza Komunia Święta

godz. 16.00  1) +  Halina i Wiesław Kucharzak, dziadków Kucharzaków

                         2) W intencji strażaków

Opublikowano Ogłoszenia parafialne | Komentowanie nie jest możliwe