ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

I. W  związku z  obchodzonym Rokiem św. Stanisława Kostki, kierując się duchowym dobrem wiernych, powołując się na dekrety Penitencjarii Apostolskiej z dnia 1 grudnia 2017 r., ustanawiam miejsca święte, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie, indywidualne lub w grupie pielgrzymkowej, w czasie trwania Roku św. Stanisława Kostki (od 1
stycznia do 31 grudnia 2018 r.)

Do tych miejsc należą: Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie, Bazylika Katedralna w Płocku i m. in. Kościół parafii św. Stanisława Kostki w Smardzewie. 

II. Do uzyskania odpustu podczas nawiedzenia kościoła lub kaplicy wymagane
są:

  • uczestnictwo we Mszy św. lub nabożeństwie ku czci św. Stanisława Kostki lub modlitwa do Boga przed obrazem św. Stanisława Kostki zakończona: Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do NMP i św. Stanisława Kostki. Trzeba jednak:

  • być w stanie łaski uświęcającej,

  • nie mieć przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,

  • przyjąć Komunię św.,

  • pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, jako wyraz jedności z Kościołem.

III. Odpust zupełny można uzyskać jeden raz dziennie pod warunkami wyżej wymienionymi ofiarując go w intencji własnej lub za zmarłych.

IV. Wierni, którzy z powodu starości lub poważnej choroby nie mogą opuszczać domu, mogą również otrzymać odpust zupełny w Roku św. Stanisława Kostki pod zwykłymi warunkami, jeśli tylko mają intencję otrzymania odpustu i jeśli duchowo łączą się w przeżywaniu nabożeństw jubileuszowych ofiarując swoje
modlitwy i cierpienia miłosiernemu Bogu.

† Piotr Libera – Biskup Płocki

Płock, dnia 27 grudnia 2017 r

escorts Dubai Escort mardin afyon escort sakarya escort