List do Parafian i Wszystkich Czcicieli Matki Bożej Smardzewskiej

List do Parafian i Wszystkich Czcicieli

Matki Bożej Smardzewskiej

   Ponad 300 lat temu w Smardzewie – wówczas małej wsi należącej do parafii Sarbiewo – zbudowano drewnianą kaplicę, w której umieszczono cudowny wizerunek Matki Bożej Smardzewskiej (kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Bocheńskiej). Od tamtego czasu smardzewianie i wierni z okolicznych miejscowości oddawali cześć Maryi w Jej cudownym obrazie. Świadczą o tym liczne wota znajdujące się przy nim do dziś (wiele z nich zaginęło w czasach wojennych). Jednym z najcenniejszych jest  wotum ofiarowane w 1711 roku w pierwszą niedzielę września przez bp. Ludwika Załuskiego, ordynariusza diecezji płockiej, który przybył wówczas do Smardzewa, aby konsekrować w nim pierwszy kościół. Podczas tej uroczystości oddał pod opiekę Matki Bożej Smardzewskiej i Jej Syna płocką diecezję, całe Mazowsze i Rzeczpospolitą. Od tamtego czasu Smardzewska Pani nawiedzana była przez rzesze pątników. Kościół jednak z biegiem lat niszczał. Dopiero w 1752 roku Teresa z Zielińskich Radzimińska ufundowała nową, okazałą świątynię z modrzewiowego drewna. Konsekrował ją 8 listopada 1772 roku bp Jan Dembowski, sufragan kujawski. Przetrwała aż do wybuchu pierwszej wojny światowej.

   17 lipca 1915 roku wkroczyła do Smardzewa armia niemiecka, a wycofujące się stąd wojsko carskie (od 1815 roku diecezja płocka była pod zaborem rosyjskim) podpaliło kościół. Na szczęście miejscowa dziedziczka Wiktoria Morawska zdążyła z niego wynieść cudowny obraz, który czcimy do dnia dzisiejszego.

   Od 1930 roku trwała w Smardzewie budowa murowanej świątyni według projektu architektów Jerzego Raczyńskiego i Juliusza Żukowskiego. Dopiero w roku 1945, po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej, smardzewianie ukończyli jej budowę. Liczyli wówczas na powstanie w Smardzewie parafii. Przeciwstawiały się jednak temu władze komunistyczne. 1 stycznia 1967 roku powstał jedynie Ośrodek Duszpasterski, do którego oddelegowany był wikariusz sarbiewski ks. Marian Pikus (zmarł 10 maja 1968 roku). Jego następcami byli księża: Stanisław Kowalczyk i Antoni Mamiński (na okres przejściowy) oraz  Kazimierz Przybyłowski, który został pierwszym proboszczem erygowanej przez  bp. Bogdana Sikorskiego – 2 lutego 1980 roku – parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Następnymi gospodarzami parafii byli księża: Józef Błaszczak i Jan Kozłowski. Obecnie proboszczem smardzewskim jest niżej podpisany ks. Henryk Dymek.

   Bardzo ważnym wydarzeniem w czasie trwania mojej posługi duszpasterskiej w smardzewskiej parafii było ustanowienie przez obecnego ordynariusza płockiego bp. Piotra Liberę – 15 sierpnia 2011 roku – Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Po czterech latach od tego wydarzenia zwróciłem się z prośbą do naszego Pasterza, aby ukoronował obraz Matki Bożej Smardzewskiej koronami papieskimi. Na początku tego roku odniósł się do mojej prośby z aprobatą. Uroczystość koronacyjna ma się odbyć – 15 sierpnia 2019 roku.

   Drodzy Parafianie i Czciciele Smardzewskiej Pani! Bardzo się cieszymy, oczekując na koronację Maryi w Jej cudownym  obrazie. Czujemy się również   zobowiązani, aby się do uroczystości koronacyjnych odpowiednio przygotować – pod względem organizacyjnym, duszpasterskim, a nade wszytko  duchowym.  Aby owocnie przeżyć tę wyjątkową uroczystość, proponuję m.in.:  * W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po każdej Mszy świętej, będziemy modlić się o dobre owoce koronacji wizerunku Matki Bożej Smardzewskiej.

  • W drugą niedzielę miesiąca przed sumą będziemy modlić się na różańcu w intencji parafian i pielgrzymów przybywających do naszego sanktuarium w ciągu roku. Różaniec będą odmawiały członkinie parafialnych kół różańcowych, ale zachęcam wszystkich parafian, aby włączyli się do tej modlitwy. Pierwszy Różaniec (11 marca) poprowadzą członkinie koła różańcowego z Koliszewa.

  • W środy i soboty będziemy odmawiać Różaniec po Mszy świętej; przynajmniej dwie tajemnice przed obrazem Matki Bożej – jeden dziesiątek w intencji pielgrzymów, a drugi w intencji dzieci i młodzieży naszej diecezji. Szczególnie w te dni będziemy modlić się o powołania kapłańskie do Seminarium Duchownego w Płocku.

  • O owocne przeżycie koronacji obrazu Smardzewskiej Pani będziemy modlić się również w czasie nabożeństw: pasyjnych (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale), majowych i fatimskich.

  • Jest przygotowana Księga Darów Duchowych, w której parafianie i pielgrzymi mogą wpisywać swoje postanowienia jako dary duchowe dla Matki Bożej. Przykładowo: Postanawiam pojednać się z kimś bliskim z mojej rodziny, sąsiadem, kolegą czy koleżanką z pracy. Postanawiam uwolnić się od uzależnienia (od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, internetu, od oglądania pornografii czy  hazardowego grania). Postanawiam lepiej wykonywać moje obowiązki wobec rodziny (rodziców, męża, żony, matki, ojca). Zobowiązuję się do modlitwy w intencji: Kościoła, Ojczyzny, misji świętych, powołań do kapłaństwa i życia zakonnego itp.  Postanawiam co najmniej raz w tygodniu przeczytać fragment Pisma Świętego czy artykuł z prasy katolickiej. Można też zrobić postanowienie modlitwy za zmarłych: rodziców, bliskich czy dalszych krewnych i znajomych.

Do Księgi Darów Duchowych  można wpisać się osobiście lub przesłać postanowienia na adres e-mail: henryk.dym@op.pl

   Oprócz  wspomnianych darów duchowych można złożyć choćby niewielką ofiarę pieniężną na koronę – którą będzie koronowany obraz Smardzewskiej Pani – i na potrzeby związane z organizacją naszego diecezjalnego święta. Osobom, które już złożyły ofiarę na ten cel, składam serdeczne Bóg zapłać.

Dlaczego koronujemy obrazy Matki Bożej i świętych?

   Koronacje Maryjnych obrazów (także figur) są jednym z licznych przejawów czci względem Matki Najświętszej i Dzieciątka Jezus. Wyrosły one z głębokiej wiary i pobożności wiernych, którzy pragną w ten sposób wyrazić prawdę, że Maryja jest Królową,  ponieważ jest Matką Chrystusa Króla. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukazywano postać Maryi w królewskiej koronie. Artyści często przedstawiali Matkę Bożą siedzącą na królewskim tronie, ozdobioną insygniami władzy królewskiej, otoczoną orszakiem Aniołów i Świętych. Na Zachodzie dopiero od końca XVI wieku pobożni chrześcijanie – duchowni i świeccy – zaczęli szerzyć zwyczaj koronowania wizerunków Najświętszej Maryi Panny. W Polsce zaś pierwsza uroczysta koronacja koronami papieskimi (na mocy pozwolenia Kapituły Watykańskiej) miała miejsce 8 września 1717 roku na Jasnej Górze, kiedy to ukoronowano obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

   Obecne przepisy odnoszące się do koronowania wizerunków Matki Najświętszej podkreślają, że koronowane mogą być tylko obrazy „łaskami słynące”, których  miejsca, gdzie są czczone, stały się ośrodkami kultu liturgicznego, szkołą prawdziwej pobożności i chrześcijańskiej gorliwości. Obrzędu koronacji dokonuje z reguły biskup diecezjalny, ale w odniesieniu do obrazów w ośrodkach o dużym znaczeniu kościelnym, narodowym czy regionalnym, może być dokonana koronacja „w imieniu i powagą papieża”. Akt ten świadczy o randze danego wizerunku i sanktuarium. Ukoronowanie drogocennym diademem obrazu Maryjnego to także uznanie Stolicy Apostolskiej, że cześć oddawana Maryi w znaku tego obrazu jest zgodna z nauczaniem Magisterium Kościoła i stanowi wyraz kultu katolickiego.

   Matka Boża Smardzewska i Jezus, którego Ona trzyma na rękach, mają już korony. Zostaną one odnowione, ponownie pozłocone, a nad obrazem zostanie umieszczona jeszcze jedna korona, która w czasie planowanej uroczystości zostanie pobłogosławiona i poświęcona. Wszystkich Parafian i Pątników, którzy przybywają do naszego sanktuarium polecam opiece i wstawiennictwu Smardzewskiej Pani.


Proboszcz i kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Różańcowej
Ks. Henryk Dymek
Smardzewo, Popielec
14 lutego 2018 roku