Msze Święte od 26 III – 1 IV 2018 roku

Poniedziałek                                                                                                                                     

godz. 16.00  +  Tomasz Dominiak int. p.

Wtorek                                                                                                                                       

godz. + Jan i Emilia Pilitowscy

Środa                                                                                                                                             

16.00  O łaskę zdrowia dla Edyty

Czwartek                                                                                                                                   

godz. 17. 00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Piątek                                                                                                                                           

godz. 17.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota                                                                                                                                      

godz. 17.00  LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

Niedziela

godz. 6.00  Msza Święta Rezurekcyjna – w intencji parafian i gości

godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry Mączyńskiej

                      w 18 rocznicę urodzin

godz. 16.00  Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo