ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA – 28 października 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas.
  2. Kończy się październik. Jeszcze do środy wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe o godz.16.30..
  3. W czwartek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: godz. 8.00 i 10.00. Po Eucharystii o godz.10.00 pójdziemy w procesji na cmentarz. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Na godz. 17.00 zapraszam, na cmentarz, na modlitwę różańcową za zmarłych.
  4. W piątek, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszym kościele będą sprawowane Msze Święte w godz. 10.00 i 16.00. Po Mszy Świętej o godz. 16.00 pójdziemy w procesji na cmentarz.  Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
  5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. O godz. 15.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Zachęcam do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek.
  6. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi podczas nabożeństwa o godz.16.00. Tradycyjnie 3 listopada, o godz. 15.00, gromadzimy się przy krzyżu w Wierzbówcu, by modlić się za zmarłych.
  7. Państwu Jastrzębskim z Koliszewa dziękuję za kwiaty, które ofiarowali do naszej świątyni.
  8. Dnia 29, 30 i 31 października będą sprzedawane kwiaty – chryzantemy, przy cmentarzu w Smardzewie. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej w Smardzewie. Ogłoszenie RADY RODZICÓW.
  9. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.