WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 24 maja 2020 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.
 2. Dnia 24 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela
 3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju.
 4. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie.
 5. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką beatyfikację.
 6. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja.
 7. W Zesłanie Ducha Świętego w naszej parafii przeżywamy uroczystość odpustową. W tym roku, z racji na panującą epidemię, program tej uroczystości będzie trochę zmieniony. Msze Święte w naszej świątyni będą odprawiane według następującego porządku: 9.00 – 12.00 – 16.00 – 18.00. Nie będzie w tym roku pieszych pielgrzymek z sąsiednich parafii. Będzie tylko kilku księży, którzy będą służyć w konfesjonałach. Będzie można skorzystać z sakramentu pokuty w świątyni lub na zewnątrz kościoła. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12.00, a następnie będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo. Nie będzie procesji eucharystycznej wokół świątyni. O godz. 11.30 będziemy modlić się na różańcu. O godz. 15.40 zostanie odprawione nabożeństwo majowe. W dugi dzień Zielonych Świątek,  w poniedziałek 1 czerwca, przeżywamy święto NMP – Matki Kościoła. Msze Święte w tym dniu będą sprawowane o godz. 10.00 i 18.00. Przypominam, że mamy zachować się zgodnie ze wskazaniami państwowymi dotyczącymi ilości wiernych oraz odległości między wiernymi. Szczegółowy program uroczystości odpustowych jest zamieszczony na stronie internetowej naszej parafii i w kruchcie kościoła.
 8. Dzisiaj, po sumie będzie krótkie spotkanie z członkami Rady Gospodarczej i sołtysami, w sprawie remontu dzwonów, które są umieszczone w wieży naszej świątyni.
 9. Jutro, 25 maja o godz. 18.45, zapraszam na spotkanie rodziców, których dzieci mają przystąpić do Pierwszej (kl. III) i Generalnej Komunii Świętej (kl. IV). Na spotkaniu ustalimy wspólnie dzień Pierwszej i Generalnej Komunii Świętej. Pojawiła się możliwość przygotowania i przeżycia tych uroczystości jeszcze przed wakacjami, ale decyzję podejmiemy wspólnie.
 10. Państwu Danucie i Henrykowi Królom dziękuję za oczyszczenie z chwastów terenu przy alejce od plebanii do kościoła.
 11. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb + Krystyny Konopskiej ze Smardzewa, która przeżyła 90 lat. Od uczestników pogrzebu będzie odprawionych 10 Mszy Świętych.
 12. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego (dla młodzieży), Rycerza Niepokalanej i Małego Rycerzyka (dla dzieci), Miesięcznik Różaniec .

 

 

escorts Dubai Escort mardin afyon escort sakarya escort