DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU – 17 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.
  2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.
  3. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.
  4. Dziękuję rodzinom z parafii i gościom za złożone ofiary na podgrzewanie kościoła.
  5. W miniony czwartek zakończyliśmy kolędę. Z racji epidemii miała ona inny charakter niż w latach ubiegłych. Chciałbym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami z tegorocznych spotkań kolędowych w naszej świątyni na Mszach Świętych  dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. Warto może przypomnieć, szczególnie osobom spoza naszej parafii jak przebiegały tegoroczne spotkania kolędowe kapłana z rodzinami naszej wspólnoty parafialnej. Zacytuję fragment ogłoszenia jakie skierowałem do parafian w uroczystość Świętej Rodziny. Mówiłem wtedy miedzy innymi: (…)Kolęda będzie składała się z dwóch części. Pierwsza część to Msza św. w naszej świątyni sprawowana w intencji mieszkańców poszczególnych wiosek. Wioski będą wyznaczane na poszczególne dni tygodnia, od poniedziałku do piątku – Msza Święta o godz. 17.00. W czasie Eucharystii udzielę mieszkańcom danej wioski specjalnego Bożonarodzeniowego Błogosławieństwa. Byłoby dobrze gdyby z każdego domu przybyła do świątyni przynajmniej jedna osoba, ale bardzo serdecznie zapraszam więcej osób z poszczególnych rodzin (…). Dla każdej rodziny będzie  przygotowany specjalny folder kolędowy, który zawierać będzie modlitwę rodzinną i przebieg  rodzinnego spotkania w domu (folder będzie można zabrać po Mszy świętej). Osoba starsza, samotna, która nie będzie mogła przybyć  do świątyni może poprosić sąsiadów, aby zabrali ze świątyni potrzebne pomoce do przeprowadzenia kolędy w domu.   Po powrocie do domów odbędzie się druga część kolędy, na którą złoży się spotkanie domowników, odmówienie modlitwy oraz poświęcenie mieszkań wodą święconą zabraną ze świątyni (…).

Moi Drodzy, muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony naszymi spotkaniami kolędowymi w kościele. Przede wszystkim dziękuję za  waszą liczną obecność na tych spotkaniach. Z większości wiosek było 90- 95 % rodzin danej miejscowości. Niektóre rodziny reprezentowała tylko jedna osoba, ale w wielu przypadkach było kilka osób z jednej rodziny. Z trzech miejscowości było ponad 70 % mieszkańców wioski (również z tych miejscowości z niektórych rodzin było po kilka osób). Swoją obecnością daliście piękne świadectwo wiary i przynależności do Kościoła Chrystusowego. Ci, którzy nie byli w kościele na Mszy Świętej kolędowej mieli zapewne jakieś przeszkody: choroba, starszy wiek i inne. Nie mam oczywiście pretensji do tych, którzy nie przybyli do świątyni, zapewne łączyli się z nami w modlitwie. Dziękuję również za ofiary pieniężne, które złożyliście z racji kolędy. Były one trochę mniejsze niż w roku ubiegłym (uwaga ta dotyczy ogólnej sumy ofiar), ale dość duże jak na obecny czas kryzysu. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wsparcie materialne naszej parafii. Wierzę, że za rok wizyta duszpasterska będzie przebiegać tradycyjnie, czyli kapłan będzie odwiedzał rodziny w poszczególnych wioskach.

  1. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

 

 

escorts Dubai Escort mardin afyon escort sakarya escort