Msze Święte od 15 – 21 sierpnia 2022 roku

Poniedziałek
godz. 9.00 + Marianna i Zygmunt Kowalscy                                                                                                                                             godz. 12.00 W intencji parafian i pielgrzymów                                                                                                                                           godz. 17.00 +  Leon i Jadwiga Kochanowscy, Teresa Czakańska, siostra Bogumiła Muszyńska, Henryk Kochanowski; 2) + Marianna Dominiak, Aleksander Dominiak, Jerzy Dominiak; 3) + Janusz, Karol i Longina Świderscy; 4) + Kamil Figaciński; 5) + Wiesław i Mateusz Kwiatkowscy                                                                             Wtorek
godz. 18.00 + Marianna i Zdzisław Brzezińscy int. p.
Środa                                                                                                                                                                                                                                       
godz. 5.30 W intencji parafian i gości                                                                                                                                                             Czwartek
godz. Msza Święta w Sokółce – pielgrzymka                                                                                                                                                  Piątek
godz. 9.00 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Teresy i Franciszka Kucharskich za 50 lat pożycia małżeńskiego i z prośbą o zdrowie na dalsze lata wspólnego życia małżeńskiego                                                    godz. godz. 18.00 + Krystyna i Edward Chrupek                                                                                                                                                      Sobota
godz. 17.00 O łaskę zdrowia dla Alicji i Władysława Włodarczyków
godz. 18.00 + Ryszard Kowalski, Teodozja i Jakub Nowakowscy i brat Eugeniusz Nowakowski
Niedziela
godz. 9.00 W intencji parafian i gości
godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Romana Borowych, Agnieszki, Tomasza i Aleksandra Domańskich;2) Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla córki w 1. rocznicę urodzin  –intencja rodziców
godz. 16.00 + Anna Kowalska, Ryszard Kowalski i r-nę Stalów;2) + Sabina Stańczak rocznica śmierci (5)