Powrót do Rok 2018

Adoracja przy Grobie Pańskim (31 III)