Category: 1. Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY – CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 8 IV 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Dzisiaj rozpoczyna …

Kontynuuj czytanie

NIEDZIELA WIELKANOCNA, ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 1 IV 2018

         OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Życzenia wielkanocne. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa …

Kontynuuj czytanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 25 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii. Dzisiaj, ostatnie w …

Kontynuuj czytanie

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 marca 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas. Rekolekcje, które dzisiaj kończymy zapewne pomogą nam …

Kontynuuj czytanie

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11 marca 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia. Po Mszy Świętej o …

Kontynuuj czytanie

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 4 marca 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę marca. Po każdej Mszy Świętej będziemy modlić się o dobre przygotowanie naszych serc do uroczystości koronacyjnych w 2019 roku. Po Mszy Świętej o godz. 9.00 będzie krótkie spotkanie z dziećmi kl. III i IV. W czwartek, 8 marca zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji kobiet na Mszę Świętą …

Kontynuuj czytanie

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Dzisiaj, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, modlimy się w intencji misjonarzy i część ofiar z tacy przeznaczamy na cele misyjne. …

Kontynuuj czytanie

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 lutego 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo drogi …

Kontynuuj czytanie

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 11 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się …

Kontynuuj czytanie

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 4 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Dzisiaj, po sumie, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja eucharystyczna, Śladami św. Stanisława Kostki, z racji pierwszej niedzieli miesiąca. Przypominam, ze w tym roku przeżywamy 450 rocznicę śmierci Patrona dzieci i młodzieży. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Po każdej Mszy Świętej, w tym dniu, …

Kontynuuj czytanie

Load more

escorts Dubai Escort mardin afyon escort sakarya escort