Category: 1. Ogłoszenia duszpasterskie

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29 maja 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów. Kto nie stara się być blisko Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w królestwie Bożym. Dzisiaj, z …

Kontynuuj czytanie

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22 IV 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. …

Kontynuuj czytanie

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15 kwietnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb. Dzisiaj, po sumie, odbędzie się spotkanie z rodzicami, których dzieci przygotowują się do Pierwszej (kl. III) i Generalnej (kl. IV) Komunii Świętej. Dzisiaj i przez cały tydzień …

Kontynuuj czytanie

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY – CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 8 IV 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Dzisiaj rozpoczyna …

Kontynuuj czytanie

NIEDZIELA WIELKANOCNA, ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 1 IV 2018

         OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Życzenia wielkanocne. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa …

Kontynuuj czytanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 25 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii. Dzisiaj, ostatnie w …

Kontynuuj czytanie

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 marca 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas. Rekolekcje, które dzisiaj kończymy zapewne pomogą nam …

Kontynuuj czytanie

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11 marca 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia. Po Mszy Świętej o …

Kontynuuj czytanie

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 4 marca 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę marca. Po każdej Mszy Świętej będziemy modlić się o dobre przygotowanie naszych serc do uroczystości koronacyjnych w 2019 roku. Po Mszy Świętej o godz. 9.00 będzie krótkie spotkanie z dziećmi kl. III i IV. W czwartek, 8 marca zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji kobiet na Mszę Świętą …

Kontynuuj czytanie

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Dzisiaj, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, modlimy się w intencji misjonarzy i część ofiar z tacy przeznaczamy na cele misyjne. …

Kontynuuj czytanie

Load more

escorts Dubai Escort mardin afyon escort sakarya escort