Koła Różańcowe

Bardzo ważną rolę w każdej wspólnocie parafialnej pełnią grupy modlitewne. Do takich należą niewątpliwie kółka różańcowe. Na terenie parafii Św. Stanisława Kostki w Smardzewie istnieją 4 Koła Żywego Różańca Świętego osób dorosłych i 1 Koło dzieci. Większość osób jest w wieku średnim i starszym. Jest też kilka osób młodzieży. Pierwsze Koła Różańcowe zostały zorganizowane na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. W niektórych miejscowościach koła zostały rozwiązane z braku osób. Na szczęście powstały nowe grupy różańcowe w innych wioskach.  Trzy koła   powstały na początku XXI wieku. Grupy różańcowe działają w następujących wioskach: Koliszewo, Koliszewo – południe, Podsmardzewo, Wierzbówiec, Słoszewo, Słoszewo-kolonia, Smardzewo-kolonia i Smardzewo.
Każdej grupie różańcowej przewodzi zelatorka. Raz w miesiącu członkinie poszczególnych grup modlitewnych zbierają się w jednym z domów lub w kościele. Odmawiają wtedy wspólnie różaniec i wymieniają między sobą tajemnice różańcowe. Niektóre koła z racji na starszy wiek członkiń wymieniają tajemnice w sposób możliwy dla grupy.  Przynajmniej raz w roku na spotkania z poszczególnymi grupami przybywa proboszcz. Spotkania te mają charakter modlitewno-formacyjny. Oprócz modlitwy różańcowej ksiądz dzieli się pewnymi uwagami na temat postawy osób należących do kółka różańcowego. Przynajmniej raz w roku poszczególne grupy modlitewne gromadzą się w kościele na swojej mszy św. Poszczególne grupy różańcowe modlą się w różnych intencjach osobistych, Kościoła i ojczyzny. Członkinie kółek różańcowych noszą w precesji kościelnej różaniec. Członkinie poszczególnych Kół Różańcowych biorą czynny udział w Nabożeństwach Fatimskich.

Koło różańcowe dzieci im. Św. Stanisława Kostki

Koło różańcowe dzieci im. Św. Stanisława Kostki

Koło różańcowe dzieci im. Św. Stanisława Kostki

 1. Banasiewicz Julia
 2. Brzeziński Oskar
 3. Czarnecka Agata
 4. Czarnecki Łukasz
 5. Dumański Łukasz
 6. Gozdan Monika
 7. Gozdan Weronika
 8. Grabowska Julia
 9. Kosobudzka Karolina
 10. Kwiatkowska Aleksandra
 11. Łukasiewicz Konrad
 12. Morawski Adrian
 13. Robakiewicz Daniel
 14. Skwarska Julia – przewodnicząca
 15. Sosnowska Weronika
 16. Szcześniak Klaudia
 17. Szewczak Daria
 18. Święcka Lidia
 19. Święcki Maciej
 20. Wiśniewski Sławomir

 Koło Żywego Różańca im. Św. Józefa – Smardzewo k/Kościoła. 

 1. Cichocka Katarzyna
 2. Cytloch Regina
 3. Duszyńska Teresa
 4. Geller Bożena
 5. Jędrzejewska Barbara
 6. Kołodziejczyk  Jadwiga
 7. Kołpaczyńska  Danuta
 8. Konopska Krystyna
 9. Kowalska Maria
 10. Kwiatkowska Jadwiga
 11. Matczak Hanna
 12. Morawska Lucyna
 13. Osińska Elżbieta
 14. Piórkowska Longina
 15. Romanowska Grażyna
 16. Sacherska Zofia
 17. Świderska Longina
 18. Wełna Emilia – zelatorka
 19. Załęcka Alina
 20. Zientarska Hanna

Koło Różańcowe im. Błogosławionego Jana Pawła II w Smardzewie Kolonii

 1. Bluszcz Alfreda
 2. Bluszcz Hanna
 3. Buras Urszula
 4. Dziedzic Bogumiła
 5. Dziedzic Janina
 6. Grabowska Jadwiga
 7. Grabowska Krystyna
 8. Jakubowska Cecylia
 9. Kacperska Feliksa
 10. Kamaszewska   Maria
 11. Kolankowska Stanisława
 12. Maćkiewicz Danuta
 13. Miecznikowska Hanna
 14. Olszewska Bogumiła
 15. Szcześniewska Henryka - zelatorka
 16. Szcześniewska  Emilia
 17. Wiktorowicz Jadwiga
 18. Wiśniewska Katarzyna
 19. Włodarska Teresa
 20. Wychucka Teresa

Koło różańcowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze Słoszewa, Kolonii Słoszewo

 1.  Błaszczak Aniela
 2. Cendrowska Ewa
 3. Dominiak Maria
 4. Figacińska Helena
 5. Kaźmierzewska Ewa
 6. Kępczyńska Barbara
 7. Korzysbska Beata
 8. Kucharzak Ewa
 9. Kucharzak Krystyna
 10. Rachocka Alina
 11. Sosińska Hanna
 12. Sosińska Małgorzata
 13. Szaforska Teresa
 14. Szczepańska Teresa
 15. Szuland Katarzyna
 16. Święcka Alina
 17. Święcka Janina
 18. Załęcka Barbara
 19. Załęcka Halina
 20. Żuławnik Monika

Koło Żywego Różańca im. Św. Faustyny 

 1. Arciszewska Teresa
 2. Chojnacka Bożena
 3. Chojnacka Zofia
 4. Gierkowska Bernarda  – zelatorka
 5. Gierkowska Jadwiga
 6. Gołębiewska Jadwiga
 7. Goszczyńska Halina
 8. Jastrzębska Halina
 9. Lubelska Krystyna
 10. Mrośkiewicz Daniela
 11. Ruszkiewicz Halina
 12. Ryzińska Teresa
 13. Smolińska Bogumiła
 14. Stosio Teresa
 15. Tomaszewska Zofia
 16. Włodkowska Hanna
 17. Wolert Maria
 18. Wrońska Anna
 19. Załęcka Agnieszka
 20. Załęcka Helena

Możliwość komentowania jest wyłączona.