ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA – 29 października 2023 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas.
 2. Kończy się październik. Jeszcze do wtorku wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe o godz.16.30..
 3. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: godz. 8.00 i 10.00. Po Eucharystii o godz.10.00 pójdziemy w procesji na cmentarz. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Na godz. 17.00 zapraszam, na cmentarz, na modlitwę różańcową za zmarłych.
 4. W czwartek, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszym kościele będą sprawowane Msze Święte w godz. 10.00 i 16.00. Po Mszy Świętej o godz. 16.00 pójdziemy w procesji na cmentarz. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. O godz. 16.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. O godz. 16.30 Msza Święta. Zachęcam do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek. Kandydatom do bierzmowania przypominam o odprawieniu pierwszych piątków miesiąca.
 6. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi podczas nabożeństwa o godz.16.00.
 7. Dzisiaj, ostatni raz wymieniałem zmarłych w wypominkach rocznych. Od następnej niedzieli będą czytane nazwiska zmarłych zgłoszone w ostatnim czasie.
 8. Dwie rodziny spoza parafii złożyły ofiarę (każda rodzina po 300,00 złotych) na zakup ławek do naszej świątyni. Serdeczne Bóg zapłać.
 9. Państwu Bernardzie i Wiesławowi Gierkowskim oraz Państwu Danucie i Henrykowi Królom dziękuję za prace przy pielęgnowaniu kwiatów i krzewów przy kościele. Panu Krzysztofowi Morawskiemu dziękuję za koszenie trawy przy kościele, na cmentarzu grzebalnym i na pozostałych działkach parafialnych. Dziękuję również innym osobom, które chętnie i wiele razy pomagały przy różnych pracach w świątyni i na zewnątrz.
 10. W miniony czwartek, 26 października, przybyli do naszego sanktuarium wierni (60 osób) z par. św. O. Pio z Płońska wraz z duszpasterzami. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej oraz modlitwie różańcowej zakończonej, około godziny 21.00, Apelem Jasnogórskim. Warto zaznaczyć, że była to już kolejna pielgrzymka z tej parafii.
 11. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej.

 

 

 

muğla escort bayan escort bayan aydın escort bayan çanakkale escort balıkesir bayan escort bayan tekirdağ gebze escort bayan bayan mersin escort escort buca bayan escort bayan edirne