Powrót do Sakramenty

Eucharystia

euchar

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane, bierzcie i pijcie z niego wszyscy to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę” (Mt 26, 26). Tymi słowami Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Najświętszy Sakrament. Jest on najbardziej święty ze wszystkich sakramentów, bo w nim Jezus Chrystus jest obecny rzeczywiście i prawdziwie. Obrzędem tego sakramentu jest liturgia Mszy Świętej, w której sam Chrystus staje się pokarmem, który daje życie. łowami: „To czyńcie na moją pamiątkę” Pan Jezus wzywa wierzących do udziału w ofierze Mszy Świętej, przede wszystkim w dniu Pańskim, w niedzielę, która urzeczywistnia Jego śmierć i zmartwychwstanie.

 

Msze Święte można ofiarować za:
Żywych: z okazji imienin, urodzin, jubileuszy, egzaminów, o zdrowie, podczas przeżywania różnych problemów, dziękczynne za otrzymane łaski itp.
Zmarłych: Msza Święta jest najlepszą formą modlitwy wstawienniczej za zmarłe osoby, jest „oświetlaniem Zmarłego” blaskiem tajemnicy Zmartwychwstania. Msze gregoriańskie są starą praktyką odprawiania Eucharystii przez 30 dni za zmarłą osobę. Nazwa pochodzi od imienia św. Grzegorza I (VI w.), papieża – on jako pierwszy nakazał odprawić 30 Mszy Świętych w intencji pewnego zakonnika. „Gregoriankę” odprawia się tylko za zmarłych (za jedną osobę) nieprzerwanie przez 30 dni. Gdyby nastąpiła przerwa, kapłan musiałby ją rozpocząć od początku. W przekonaniu katolików zmarli, dzięki Mszom gregoriańskim, osiągają wieczną szczęśliwość. Są one najlepszym sposobem śpieszenia z pomocą naszym zmarłym. Mszę gregoriańską może odprawiać kilku księży z jednej lub kilku parafiach ważne, aby była odprawiana każdego dnia przez 30 dni.

muğla escort bayan escort bayan aydın escort bayan çanakkale escort balıkesir bayan escort bayan tekirdağ gebze escort bayan bayan mersin escort escort buca bayan escort bayan edirne