Powrót do Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Jezus powiedział do Apostołów: “Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Przez chrzest człowiek rodzi się do życia Bożego. Chrzest jest Paschą, czyli przejściem ze stanu śmierci grzechu do życia w łasce, z niewoli szatana do wolności dzieci Bożych. Chrzest włącza do wspólnoty Kościoła – Ciała Mistycznego Chrystusa – obdarza nadzieją i miłością i otwiera drogę do nieba. Zewnętrznym znakiem chrztu jest polanie wodą głowy przyjmującego sakrament i wymówienie słów: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Właściwym miejscem udzielania chrztu jest Kościół parafialny, a właściwym czasem sprawowania tego sakramentu – niedzielna Msza Święta. Jeśliby prezbiter lub diakon był nieobecny, a życiu dziecka zagrażało niebezpieczeństwo (np. w szpitalu), chrztu udzielić może każdy człowiek, kierujący się właściwą intencją. Taki chrzest jest ważny, trzeba go potem zgłosić w kancelarii parafialnej oraz dopełnić obrzędów sakramentalnych w Kościele.

Potrzebne dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (odpis);

  • dowody osobiste rodziców;

  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (świadectwo ślubu);

  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania);

  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;

  • przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka;

  • przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w konferencji liturgicznej.