Duszpasterze

Księża pracujący w Smardzewie

Ks. Marian Pikus

Ks. Marian Pikus

† Ks. Marian Pikus ur. 24 V 1934 r., zmarł 10 V 1968r. Od 1 stycznia 1967 r. z części parafii Sarbiewo utworzono Samodzielny Ośrodek Duszpasterski w Smardzewie. Pierwszym jego duszpasterzem został ks. Marian Pikus, dotychczasowy wikariusz parafii Sarbiewo. W Smardzewie pracował ks. Marian do przedwczesnej śmierci. Został pochowany w swojej rodzinnej parafii w Koziczynku.

 

 

 

 

 

Ks. Kazimierz Przybyłowski

Ks. Kazimierz Przybyłowski

Ks. Kazimierz Przybyłowski ur. 17 II 1935 r. w Żytowie koło Sierpca, został wyświęcony na kapłana 8 VI 1958 r. w Płocku. Przejął obowiązki duszpasterskie w Smardzewie po ks. Marianie Pikusie w 1968 roku i duszpasterzował przez 21 lat, do 1989 r. W 1980 r., gdy w Smardzewie erygowano parafię pw. św. Stanisława Kostki, został mianowany jej pierwszym proboszczem. Obecnie, jako emeryt, przebywa w Domu Księży Emerytów w Płocku.

 

 

 

 

 

Ks. kan. mgr Józef Błaszczak

Ks. kan. mgr Józef Błaszczak

Ks. kan. mgr Józef Błaszczak ur. 5 II 1953 r. w miejscowości Goławice Pierwsze. Święcenia kapłańskie przyjął 6 VI 1978 r. w Płocku. Był proboszczem parafii Smardzewo w latach 1989 – 1996. Obecnie pracuje jako proboszcz w parafii pw. św. Anny w Strzegowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozlowski

Ks. kan. mgr Jan Kozłowski

Ks. kan. mgr Jan Kozłowski ur. 31 III 1955 r. w Płońsku. Święcenia kapłańskie przyjął 25 V 1980 r. w Płocku. W Smardzewie pracował jako proboszcz przez kilka miesięcy w 1996 r. Z racji zdrowotnych musiał zrezygnować z pracy duszpasterskiej. Obecnie jest pracownikiem Biblioteki WSD w Płocku.

 

 

 

 

 

 

Ks. kan. mgr Henryk Dymek
Ks. kan. mgr Henryk Dymek

Ks. kan. mgr Henryk Dymek ur. 9 II 1956 r. w Sierpcu. Został wyświecony na kapłana 5 VI 1983 r. w Płocku. Od 22 X 1996 roku jest proboszczem par. pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie, a od 2011 również kustoszem Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie.