Powrót do Sakramenty

Kapłaństwo

swiecenie

Sakrament kapłaństwa ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek. Są trzy sakramentalne stopnie tej posługi: diakonat, kapłaństwo i biskupstwo. Sakramentu Kapłaństwa udziela biskup przez włożenie rąk na głowę kandydata i modlitwę do Ducha Świętego. Namaszcza też jego dłonie i podaje do rąk kielich do odprawiania Mszy Świętej. Daje mu władzę odpuszczania grzechów i nauczania. Sakrament Kapłaństwa sprawia, że wyświęcony ma udział w kapłaństwie Chrystusa i w imieniu Chrystusa oraz jego mocą spełnia czynności kapłańskie: chrzci, rozgrzesza, odprawia Mszę Świętą, namaszcza chorych, naucza, błogosławi, modli się w imieniu całego Kościoła. Kapłanem może być mężczyzna, którego Bóg do tego powoła. Wszyscy chrześcijanie mają obowiązek modlić się o liczne i dobre powołania kapłańskie, zwłaszcza w każdy czwartek – dzień pamiątki ustanowienia sakramentu kapłaństwa.

Wymagane dokumenty dla kandydatów do WSD w Płocku:

 • podanie o przyjęcie do WSD w Płocku;

 • podanie o przyjęcie na UKSW w Warszawie (stosowny formularz można uzyskać w kancelarii WSD w Płocku);

 • życiorys;

 • świadectwo dojrzałości w oryginale + 2 kserokopie;

 • świadectwo chrztu;

 • świadectwo bierzmowania;

 • świadectwo ukończenia nauki religii;

 • opinia księdza proboszcza;

 • zaświadczenie lekarskie dla kandydata na studia;

 • 6 fotografii;

 • dowód osobisty + 2 kserokopie;

 • książeczka wojskowa + 2 kserokopie;

 • opłata rekrutacyjna

muğla escort bayan escort bayan aydın escort bayan çanakkale escort balıkesir bayan escort bayan tekirdağ gebze escort bayan bayan mersin escort escort buca bayan escort bayan edirne