Powrót do Sakramenty

Sakrament Małżeństwa

slub

„(…) dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak nie są już dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela” (Mk 10, 7-9). Małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny, jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła zrodzonego na krzyżu. Małżeństwo jako sakrament zawierają sami narzeczeni, a kapłan tylko odbiera od nich przysięgę, potwierdza zawarty związek w imieniu Kościoła i błogosławi. W obrzędzie sakramentu małżeństwa najważniejsza jest przysięga, która składają sobie narzeczeni wobec Boga na ręce kapłana w obecności przynajmniej dwóch świadków: „Ja (N) biorę ciebie (N) za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”.

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Potrzebne dokumenty:

  • metryka chrztu św. – ważna 3 miesiące;

  • świadectwo bierzmowania;

  • świadectwo ukończenia szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej;

  • dowód osobisty;

  • zaświadczenie stwierdzające stan wolny z USC – ważne 3 miesiące (gdy zawierany jest ślub tzw. konkordatowy);

  • narzeczeni, po zgłoszeniu się w kancelarii, zobowiązani są uczestniczyć w kursie przedślubnym oraz w czterech spotkaniach w poradni rodzinnej, podać imię i nazwisko, wiek oraz adres dwóch świadków ślubu.