Powrót do Sakramenty

Sakrament Małżeństwa

slub

„(…) dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak nie są już dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela” (Mk 10, 7-9). Małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny, jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła zrodzonego na krzyżu. Małżeństwo jako sakrament zawierają sami narzeczeni, a kapłan tylko odbiera od nich przysięgę, potwierdza zawarty związek w imieniu Kościoła i błogosławi. W obrzędzie sakramentu małżeństwa najważniejsza jest przysięga, która składają sobie narzeczeni wobec Boga na ręce kapłana w obecności przynajmniej dwóch świadków: „Ja (N) biorę ciebie (N) za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”.

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Potrzebne dokumenty:

  • metryka chrztu św. – ważna 3 miesiące;

  • świadectwo bierzmowania;

  • świadectwo ukończenia szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej;

  • dowód osobisty;

  • zaświadczenie stwierdzające stan wolny z USC – ważne 3 miesiące (gdy zawierany jest ślub tzw. konkordatowy);

  • narzeczeni, po zgłoszeniu się w kancelarii, zobowiązani są uczestniczyć w kursie przedślubnym oraz w czterech spotkaniach w poradni rodzinnej, podać imię i nazwisko, wiek oraz adres dwóch świadków ślubu.

muğla escort bayan escort bayan aydın escort bayan çanakkale escort balıkesir bayan escort bayan tekirdağ gebze escort bayan bayan mersin escort escort buca bayan escort bayan edirne