Msze Święte od 20 – 26 maja 2024

Poniedziałek                                                                                                                                                                                                               godz. 10.00  W intencji członkiń Kół Żywego Różańca i członków Szkaplerza świętego oraz Rycerzy Niepokalanej; 2) + Henryka Szcześniewska   – int. p.                                                                                                                             godz. 16.00 Pielgrzymi z Płońska  /nabożeństwo majowe                                                                                                             Wtorek                                                                                                                                                                                                                            godz. 18.00 + + Zofia i Marian Rydzewscy, Jerzy Ziemkiewicz i zmarłych z c. rodziny Wolskich                                    Środa                                                                                                                                                                                                                                     godz. 18.00 + Małgorzata Lewicka int. P. Czarneckich z Ćwiklinka                                                                                            Czwartek                                                                                                                                                                                                                 godz. 15.00 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla członków Koła Związku Emerytów,  Rencistów i Inwalidów  w Sochocinie oraz za zmarłych członków tego Koła.                                                                                           godz. 18.00 +  Teresa Szaforska – int. p.                                                                                                                                                             Piątek                                                                                                                                                                                                                          godz. 7.30 + Hanna Smogorzewska – int. p.                                                                                                                                        godz. 18.00 + Marianna Pawłowska                                                                                                                                                                Sobota                                                                                                                                                                                                                            godz. 7.30 +  Stanisław Wychucki – int. p.                                                                                                                                                godz. 18.00 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla P. Wincentego Stańczaka  w rocznicę urodzin Niedziela                                                                                                                                                                                                                           godz. 9.00 + Jerzy Niesłuchowski, Stanisław Niesłuchowski, Helena i Wincenty Niesłuchowscy, Henryka i Franciszek Tyszkiewiczowie; 2) + Helena i Wincenty Chojnaccy oraz zmarłych z rodziny Chojnackich i Zdybałów                                                                                                                                                                                                                      godz. 10. 45  W intencji uczniów kl. IV – Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych                                                        godz. 16.00 + Barbara Piaskowska; 2) + Marianna Pawłowska – rocznica śmierci (