Msze Święte od 22 – 28 kwietnia 2024 roku

Poniedziałek                                                                                                                                                                                                               godz. 7.30 + Maria Bednarska – int. p.                                                                                                                                                               godz. 18.00 O łaskę zdrowia dla Mamy i dziecka                                                                                                                                    Wtorek                                                                                                                                                                                                                             godz. 18.00 +  Danuta Sanigórska – int. p.                                                                                                                                                       Środa                                                                                                                                                                                                                               godz. 18.00 +  Janusz Świderski – nt. p.                                                                                                                                          Czwartek                                                                                                                                                                                                                    godz. 7.30 +  Zygmunt Wroński  – int. p.                                                                                                                                                      godz. 18.00 +  Marian Langewicz – rocznica śmierci (6)                                                                                                            Piątek                                                                                                                                                                                                                                    godz. 16.30 +  r-ców Kamińskich, r-ców Gwiazdowskich i r-nę Kamińskich                                                                 Sobota                                                                                                                                                                                                                               godz. 16.30 +  Janina Bluszcz – rocznica śmierci – (6)                                                                                                               Niedziela                                                                                                                                                                                                                    godz. 9.00 +  .Jan i Władysława Załęccy i Danuta Sanigórska                                                                                                            godz. 10.45 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo  dla Bogusławy i Jana Smolińskich w 40. rocznicę ślubu; 2) + Wojciech Kucharzak                                                                                                                                                                                    godz. 16.00  O łaskę zdrowia dla Igi  i o Boże błogosławieństwo dla c. rodziny