PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH – 18- 20 V 2024

Program uroczystości odpustowych w Smardzewie18 – 20 maja  2024 roku

18 maja (sobota)                                                                                                                                                                                                          20.30 – Różaniec                                                                                                                                                                                                             21.00 – Apel Jasnogórski                                                                                                                                                                                           19 maja (niedziela)                                                                                                                                                                                                      9.00 – Msza św. z kazaniem                                                                                                                                                                                     10.30 – Powitanie pielgrzymów                                                                                                                                                                     12.00 – Msza św. z kazaniem. Adoracja i procesja Eucharystyczna. Błogosławieństwo                                              17.00 – Msza św. z kazaniem                                                                                                                                                                            20 20 maja (poniedziałek)                                                                                                                                                                                              Święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła.                                                                                                                                   9.30  —  Różaniec                                                                                                                                                                                                     10.00 – Msza św. z kazaniem dla ludzi chorych i starszych. Namaszczenie chorych                                                     16.00 – Msza św. z kazaniem. Pielgrzymka z Płońska